Praktisk Projektledning – Medverka i Projekt

Tid

  • 2020-09-14
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728-854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive kaffe och lunchVisa detaljer + 2,500kr (SEK)  

Praktisk Projektledning – Medverka i Projekt

Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Att vara projektledare innebär inte att man själv ska driva och genomföra projektet, det finns alltid människor runt ett projekt som är projektmedarbetare. Denna grupp måste naturligtvis också förstå vad som gäller, hur de ska verka för att projektet ska bli framgångsrikt.
Projektmedarbetarna måste förstå att sällan är lagarbete så viktigt som i ett projekt. Det krävs snabb kommunikation och full förståelse. Framförallt måste alla sträva efter samma tydliga mål. Genom en grundläggande och generell projektmodell ger vi dig insikt om värdet av planering, tider, mål och roller. Framför allt lär vi alla som arbetar inom projektet att tala samma språk. Ju större delaktighet, desto bättre projektresultat. Vårt utbildningsmaterial stödjer IPMA/PMI certifiering.

Ur innehållet

• Vad är projekt?

• Varför projekt?

• Projektorganisation och roller

• Projektets syfte och mål

• Projektmodell

• Projektets faser

• Projektplanering, WBS

• Riskhantering

• Rapporthantering

Utbildningslängd 1 dag

Målgrupp

Personer som medverkar i projekt

Medverkande

Peter Davidson från Peter och Partner

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

09.00 Kursstart
09.30-09.50 Kaffe
12.00-13.00 Lunch
14.30-14.50 Kaffe
16.00 Avslut