Praktisk projektledning – att planera projekt – 2 dagar

Tid

 • Dag 1
  2018-12-10
  9:00 - 16:00
 • Dag 2
  2018-12-11
  9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Praktisk projektledning – att planera projekt – 2 dagar

Praktisk Projektledning -Planera Projekt.

Utbildningen har fokus på praktisk projektledning och är en grundutbildning som inte kräver förkunskaper om projektledning,  Utbildningens upplägg lämpar sig även för deltagare som redan har praktisk erfarenhet av projektledning men kanske inte förkovrat sig i själva metodiken. Vårt utbildningsmaterial stödjer IPMA/PMI certifiering.

Genomförande

Utbildningen är lärarledd, där kortare teoretiska föreläsningar varvas med mer praktiska diskussioner och övningar. Utbildningens upplägg följer en logisk ordning där deltagarna jobbar med ett ”riktigt” projektfall. Vi använder en väl utvecklad pedagogik baserad på problembaserat lärande och har gedigen praktisk erfarenhet av ämnesinnehållet.

Dokumentation Kursmaterial & övningshäfte framtaget av Peter & Partner Utbildning AB ingår.

INNEHÅLL Antal dagar: 2 dagar,

Kursmål
Efter kursen ska deltagaren:

• ha kunskap om grundläggande terminologi inom projektledning
• ha kunskap om resursfördelning, ansvarsroller samt riskhantering i projekt
• ha förmåga att planera, genomföra och avsluta projekt i enlighet med vedertagna projektmetoder
• ha kunskap om projektets roll och funktion i en organisation
• ha kunskap om vilka verktyg och tekniker som kan finnas för att öka chansen för framgångsrika projekt
• ha kunskap om vikten av kommunikation mellan, om och inom projektet
• ha kunskap om praktisk tillämpning av projektledning

 

Kursplan

Inledning till projekt
• Vad är ett projekt?
• Front-loading
• Projektets innehåll
• Projektets tre huvudmåsten
• När är projekt som arbetsform lämplig?
• Vad kännetecknar ett framgångsrikt projekt?

Projektmodellens uppbyggnad
• Hur är ett projekt uppbyggt?
• Hur kan en projektmodell se ut?
• Projektets olika faser
• De olika fasernas innehåll
• Varför använda sig av en projektmodell?
• Projektets beslutspunkter

Att förbereda projekt
• Projektledarrollen
• Checklista innan du tar uppdraget

Projektorganisation
• Vilka roller finns i ett projekt?
• De olika rollernas ansvarsområden, ex beställare, projektledare, styrgrupp
• Projektorganisation, Roller och Resursallokering
• Övriga intressenter, intressentanalys
Planeringsfasen
• Vikten av front-loading
• Vilka syften har projektplanen?
• Planens innehåll
• Kravspecifikation/projektdirektiv
• Projektplan  • Projektmål eller effektmål?
• Projektets avgränsningar • Aktivitetsstruktur (WBS)
• Tidplaner/Kalkylering (Gantt och PERT)
• Riskanalys. Riskhantering
• Resurshantering  – Kompetens och bemanning
• Informationsplan
Genomförande av projekt
• Inledningen av genomförande
• Styrning och uppföljning (Viktigaste verktygen)
• Projektdokument, mallar & checklistor
• Ändringshantering
• Mottagare av projektresultat

Avslut och Uppföljning
• Att styra mot avslut
• Acceptanslista
• Restlista eller nytt projekt?
• Projektets avslutande
• Projektutvärdering/Rapportering
• Överlämning av projektresultat

 

Målgrupp

Personal i Skånes kommuner som jobbar med/i projekt.

Medverkande

Utbildningskonsult Peter Davidson

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018- 12-05 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Program Dag 1-2
09.00 Kursstart
09.30-09.50 Kaffe
12.00-13.00 Lunch
14.30-14.50 Kaffe
16.00 Avslut