Praktisk projektledning – att leda projekt – 2-dagar

Tid

  • 2019-04-24
    9:00 - 16:00
  • 2019-04-25
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Praktisk projektledning – att leda projekt – 2-dagar

Praktisk Projektledning – Leda Projekt. Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur kommunikation kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en verksamhet, inte minst utifrån det begränsade tidsperspektivet. Under hela utbildningen kommer du att få arbeta med din personliga utvecklingsplan, hur du skall utveckla dig inom projektledarskapet. Vårt utbildningsmaterial stödjer IPMA/PMI certifiering.

Ur Innehållet

• Kommunikation utan missförstånd
• Konflikthantering
• Stresshantering i projektgrupp, positiv/negativ stress
• Skillnad mellan grupp och team. Meredith Belbin teamteori – ”Nobody is perfect – but a team can be”
• Verktyg för självinsikt och feedback, ”Johari fönster”
• Modeller inom gruppdynamik
• Verktyg för att motivera dina medarbetare
• Situationsanpassat ledarskap inom projekt

Målgrupp

Projektledare

Medverkande

Peter Davidson från Peter och Partner

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2019- 04-19 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Bägge dagar

09.00 Kursstart
09.30-09.50 Kaffe
12.00-13.00 Lunch
14.30-14.50 Kaffe
16.00 Avslut