Politisk information i skolan

Tid

  • 2018-01-18
    9:00 - 12:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Politisk information i skolan

Vad gäller för politiska partiers möjligheter att få framföra sina åsikter i landets skolor?

Frågan är högaktuell inför valåret 2018. Under förra valåret uppstod så många tveksamheter och tvister att regeringen tillsatte en utredning för att klargöra vad som gäller. Riksdagen förväntas ta ställning till utredningens förslag före årsskiftet .

Vi går igenom vem som bestämmer om, i vilken omfattning och under vilka villkor i övrigt som politiska partier får informera på skolor. Är alla partier lika välkomna eller finns det möjlighet att neka några tillträde? Vilka skyldigheter och befogenheter har rektor och annan personal i olika situationer som kan uppstå?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till skolledare på högstadie- och gymnasieskolor

Medverkande

Lars Werner, jurist med mångårig erfarenhet av skollagstiftningen, bl.a. som ämnesråd på Utbildningsdepartementet och expert i 2014 års utredning om politisk information i skolan

 

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018- 01-15 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 12.00

09.00 Kaffe och fralla
09.30 Kursstart
12.00 Kursen avslutas