Planering för ekosystemtjänster i staden – workshop, prova C/O Citys verktyg GYF AP

Tid

  • 2019-03-13
    9:00 - 13:00

Plats

Åkersbergsgatan 3
243 23, Höör
0413-55 91 00
Karta

Kontakt

  • Marja Boström
  • Telefon: 0728 - 85 47 55
  • E-post: marja.bostrom@kfsk.se
Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

Planering för ekosystemtjänster i staden – workshop, prova C/O Citys verktyg GYF AP

Inom projektet C/O City har man arbetat fram ett nytt verktyg kallat, grönytefaktor för allmän plats (GYF AB) som ska underlätta planering av ekosystemtjänster i staden. I denna halvdagsworkshop kommer ni att få ta del av C/O Citys tidigare arbete samt få möjligheten att prova att arbeta med verktyget i en befintlig detaljplan.

Workshopen arrangeras av en av panelerna, inom Mistra Urban Futures, som fokuserar på urbana ekosystemtjänster och är ett samarrangemang mellan MISTRA panelen, Region Skåne, Movium och Kommunförbundet Skåne.

Vi har ett begränsat antal platser och skulle detta antal överskridas kommer de från de mindre av Skånes kommuner att prioriteras. Vidare, anmäl högst två personer från varje kommun. Skulle det vara fullt så kan du skriva upp dig på reservlista genom att skicka ett mejl till marja.bostrom@kfsk.se

 

Fika och lunch ingår

Målgrupp

Planarkitekter, översiktsplanerare, miljöstrateger, ekologer och övriga som kommer i kontakt med ämnet.

Medverkande

Forskningsprojektet Urban Ecosystem Services finansierat av Urban Mistra Futures och C/O City

Avanmälan

Avanmälan (utan ersättare) efter anmälningstidens utgång, 2019-02-26, samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 500 SEK.

Program

09.00 09.15

Åsa Ode Sang, projektledare Urban Ecosystem Services, SLU Alnarp hälsar välkomna

09.15 10.00

Introduktion från C/O City genom Emmelie Nilsson, WSP, och Felicia Sjösten Harlin, White.

10.00 10.15

Fika

10.15 11.45

Workshop, med tillfälle att konkret prova GYF AB, ledd Emmelie Nilsson och Felicia Sjösten Harlin

11.45 12.00

Sammanfattning av dagen

12.00 13.00

Vi bjuder på lunch