Planera och genomföra individuella utvecklingssamtal, Digital kurs

Tid

 • 2020-09-21
  9:00 - 12:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Planera och genomföra individuella utvecklingssamtal, Digital kurs

Rätt använt så blir utvecklingssamtalet ett oerhört kraftfullt verktyg!

Med rätt förutsättningar, struktur och genomförande kan det individuella utvecklingssamtalet bli oerhört motiverande för medarbetaren. De flesta företag genomför utvecklingssamtal, men alltför få tränar sina personalansvariga chefer i HUR man skall gör det för att få önskad effekt. I många fall blir det enbart ett dokument som blir liggandes till nästa samtalstillfälle.
De samtal som genomförs med en tydlig struktur, fokus och mål och med ett samtalsklimat som manar till framtida utveckling är de samtal som uppskattas mest av medarbetaren.

Kursen fokuserar på att ge dig som genomför utvecklingssamtal ökad förståelse för vad som krävs för att lyckas. Du får praktiska exempel på strukturer för förberedelser och genomförande samt mallar för samtalen som du kan använda för att vidareutveckla dina nuvarande samtal. Du får ökad kunskap om hur olika personer kommunicerar utifrån deras personlighetstyper och hur du skall bemöta dem för att skapa god samtalsstruktur. Vi går också igenom en användbar feedbackmodell som ger dig stöd i samtalet.

 

Kursen genomförs digitalt via teams. En länk till kursen skickas ut dagarna innan genomförande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har en chefsroll med personalansvar, eller på annat sätt är involverad i att planera och genomföra individuella utvecklingssamtal/- medarbetarsamtal.

Medverkande

Lars J O Larsson, konsult och utbildare med specialinriktning på området kommunikation, bemötande och service, Kvintessensen, Spånga

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

Kursinnehåll

 • Det individuella utvecklingssamtalet – ett kraftfullt verktyg i chefens verktygslåda
 • Förberedelser och samtalsstrukturer
 • Olika personers sätt att kommunicera och ta till sig kommunikation – och hur du bemöter dem för att skapa ett bra samtalsklimat
 • Det är ”medarbetarens samtal” – så gör du för att ha ett coachande förhållningssätt
 • Mål och fokus med samtalet – utvärdera prestation, kompetens och utvecklingspotential
 • Exempel på samtalsmallar och genomförandeprocesser
 • Att ge ”morötter” och få tillbaka engagemang och driv
 • Konsten att ge positiv feedback och föra utvecklande dialog – även om resultaten uteblivit
 • Att ge kritik på beteenden och agerande och hantera försvarsreaktioner – steg för steg
 • Så kommunicerar du förväntningar, målsättningar och visioner som motiverar
 • Att sätta gemensamma mål och rutiner för uppföljning som man klarar att hålla.

Ovanstående delar gås igenom under kursdagen. Innehållsstrukturen skall endast
ses som vägledning. Kursledaren kan anpassa ordningsföljden utifrån behov och
lämplighet.