LSS – grundkurs för handläggare inom myndighetsutövning

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

LSS – grundkurs för handläggare inom myndighetsutövning. Vi kommer under utbildningen att gå igenom LSS-lagstiftningen i helhet. Annan närliggande lagstiftning, så som exempelvis SoL och OSL kommer också att beröras. Vi kommer även att ha