GDPR för KAA handläggare

Barn och utbildning Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

GDPR föreläsning som inriktar sig på de som arbetar med det Kommunala aktivitetsansvaret med fokus på vad som är lämpligt/olämpligt att skriva i fritextfält och hur du anser kommunerna ska hantera dokumentationen enligt allmänna råd


Kommunledningsresan 2019 – Studieresa till Litauen

Kommunledning

Årets kommunledningsresa genomförs 25 – 28 juni och går till Litauen. Vi kommer att besöka Klaipeda län som utgör den litauiska region som är medlem i Euroregion Baltic, http://www.eurobalt.org/, där Kommunförbundet Skåne också är medlem