Diarieföra i praktiken – grundkurs i diarieföring

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Under den här dagen lär du dig hur du ska arbeta med diarieföring och registrering av allmänna handlingar. Du lär dig avgöra vilka handlingar som är allmänna handlingar, vilka handlingar som ska registreras och diarieföras


Förväntningarnas kraft, del 2 – om individanpassningens potential och praktik – strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Lärande, arbetsliv och integration
Kyrkogatan 1, Eslöv, Skåne Län, 241 31, Sweden

Förväntningarnas kraft, del 2 – om individanpassningens potential och praktik De senaste åren har det skett en markant ökning av andelen arbetssökande som behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Enligt Arbetsförmedlingen befinner sig


Kurs i bostadshyra

Hälsa och social välfärd Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m. Bakgrund och Syfte Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden, och olika former


PBL Detaljplaner – vad ska man tänka på vid planarbetet

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Denna heldagskurs är tänkt att kort gå igenom hur detaljplaneprocessen går till inklusive den strategiska miljöbedömningen, redogöra för de senaste årens rättsfall avseende detaljplaner och tolkning av detaljplaner samt några diskussionsuppgifter. På kursen kommer frågor