Fokus LARO – behov, samverkan och framtid

Hälsa och social välfärd
Östergatan 7B, Malmö, Skåne Län, 211 25, Sweden

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne bjuder in till en gemensam konferens – Fokus LARO – behov, samverkan och framtid. Ni bjuds in till en gemensam konferensdag kring opioidberoende, LARO-behandling och samverkan i dessa frågor. Föreläsare


PBL Detaljplaner – vad ska man tänka på vid planarbetet

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Denna heldagskurs är tänkt att kort gå igenom hur detaljplaneprocessen går till inklusive den strategiska miljöbedömningen, redogöra för de senaste årens rättsfall avseende detaljplaner och tolkning av detaljplaner samt några diskussionsuppgifter. På kursen kommer frågor


Kurs om 24-timmars positionering

Hälsa och social välfärd
Regnvattengatan 2, Malmö, 212 23

Denna kurs ger kunskaper om vilka krafter som påverkar kroppen och förståelse för hur dessa kan ge upphov till kontrakturer och felställningar samt kunskap om hur detta kan förhindras. Kursen ger praktisk kunskap i undersökningsteknik,