Seminariedag om tillsyn inom vattenskyddsområden

Samhällsbyggnad
Knut den Stores Torg 2, Lund, Skåne Län, 221 04, Sweden

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För att vi ska ha ett rent dricksvatten både nu och i framtiden behöver skyddet av våra vattentäkter stärkas! Genom information till de som bor och verkar inom vattenskyddsområden och


Att säkerställa arbetsmiljön vid distansarbete

Distansarbete ställer oss inför många nya utmaningar. Vem ansvarar för arbetsmiljön när vi jobbar hemifrån? Utbildning med fokus på praktiskt stöd och vägledning till chefer, HR och skyddsombud för att säkerställa arbetsmiljön när medarbetare jobbar


Webbkurs: Introduktionsutbildning för kommunanställda

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande, arbetsliv och integration Miljö Samhällsbyggnad

Webbkurs: Introduktionsutbildning för kommunanställda Välkommen till en juridisk introduktionsutbildning för dig som arbetar i en kommun. Kursen, som ges över Teams, omfattar en halvdag, 08:30-12:00. Som kommunanställd är det viktigt att ha grundkunskap om den


Supported Employment 4-dagar

Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Innehåll i 4 dagars grundutbildning i Supported Employment Utbildningen innehåller teori, metodik och verktyg utifrån de fem grunderna i Supported Employment: Överenskommelse med klient  Yrkesprofil Jobbsökande Arbetsgivarengagemang Stöd på och utanför arbetsplatsen Syfte Syftet med


Läsecirkel om skolutveckling

Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Syfte med läsecirkel att skapa reflekterande mötesplats för personer som arbetar på olika kommuner med förvaltningsövergripande uppdrag att utveckla skola. Tanken med läsecirkel är enkel – i början av terminen skickas förslag på en bok


ADAD för ASI-användare – 2 dagar

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Vill du utöka din ASI-kompetens med ADAD? – Då är du är hjärtligt välkommen till Kommunförbundet Skåne och Waitong Utbildnings två-dagars grundutbildning i ADAD för ASI-användare. Ni kommer att få lära er om likheterna mellan