Förebyggande utbildning i hur man bemöter och hanterar hot och våld i arbetslivet

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Förebyggande Arbetssituationer kan vara besvärliga och utgöra säkerhetsrisker Värdskap Trygghet jämfört med säkerhet Förebyggande åtgärder Brottsprevention Kommunikation Kroppsspråk Budskapet Signalvärde Aktivt lyssnande Konflikthantering Konflikttrappan Led samtalet Verbal konflikthantering Konfliktreducerande principer Akuta händelser Akut situation och


Skolplikt

Barn och utbildning Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Skolplikten innebär ett krav på närvaro i skolan men också en mycket långtgående rätt till utbildning för de elever som har skolplikt. Kommuner och enskilda huvudmän har på olika sätt och i olika situationer ett


Utbildning till dataskyddsombud – 2 dagar

Digital utveckling Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kursbeskrivning Dataskyddsombud 2 dagar Dataskyddsombud är en ny spännande yrkesår som introducerades tillsammans med GDPR den 25 maj. Ett dataskyddsombud arbetar liknande en ekonomisk revisor, fast med fokus på organisationens behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska