SYA-nätverk Yrkes-sfi i Skåne

Lärande och arbetsliv
Östergatan 7b, Malmö, Skåne Län, 211 25, Sweden

Program: Samling kl.08.30-09.00 (slät kaffe) Start kl.09.00 Presentation dagordning Aktuellt inom Yrkes-sfi Diskussion med frågor från gruppen Kommande träff Övrigt Fika ca 10.00


Utbildningsanordnare Yrkes-sfi i Skåne

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Program: Samling kl.08.30-09.00 (slät kaffe) Start kl.09.00 Presentation dagordning Aktuellt inom Yrkes-sfi Diskussion med frågor från gruppen Kommande träff Övrigt Fika ca 10.00


Utbildningsdag för ekonomiassistenter

Ekonomi Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Ekonomiassistenter är en grupp i kommuner och landsting som har fått ta ett allt större ansvar och fått mer avancerade arbetsuppgifter under senare tid. Det kan gälla allt från frågor som berör styrning och kontroll


Projektmetodik

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Projekt blir en allt vanligare arbetsform – både i renodlade projekt och att använda projektverktygen för att strukturera upp uppdrag i den ordinarie verksamheten, t ex inom tillsynsverksamhet och kampanjer. För att projekt som arbetsform