Utbildningsdag i LVM

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utbildningsdag i LVM     En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten. 08.30 – 10.30   Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen                                                                       10.30 – 10.50  Paus 10.50 – 11.15  Rättsliga förutsättningar för vård enligt


Mobilisera för framtiden – ledarskapets betydelse

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Gemensamt seminarie Kommunförbundet Skåne och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne Kommunförbundet Skåne och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne (FSS) bjuder in till gemensamt seminarium på temat Mobilisera för framtiden- ledarskapets betydelse.


Lagen om offentlig upphandling – SKL informerar

Ekonomi Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En endagskurs där vi får en genomgång av de viktigaste bestämmelserna i LOU. Kursen tar bland annat upp: De grundläggande principerna, undantagen, tröskelvärden, upphandlingsförfaranden, dynamiska inköpssystem, ramavtal, inköpscentraler, kravspecifikationer, annonseringsregler, kvalificering och uteslutning av leverantörer,


Utbildning i anhörigstöd inom omsorgen

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Innehåll • Anhörigas situation enligt forskningen • Teoretisk genomgång av lagstiftningen • Krisreaktioner • Värdegrund och bemötande av anhöriga • Strukturerat anhörigsamtal • Att ta vara på de anhörigas kunskaper • Konflikter och konflikthantering •