Inspirationskonferens ReHabilitering i hemmet

Hälsa och social välfärd

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor har den stora glädjen att kunna bjuda in arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i de skånska kommunerna inspirationskonferensen ReHabilitering i hemmet! För att underlätta deltagandet anordnas konferensen på två olika platser i Skåne. Programmet


Förvaltningslagen och kommunallagen

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Förvaltningslagen (förmiddag) Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas i våra myndigheter. Lagen berör således en mycket stor del av verksamheten i kommunala och statliga förvaltningar. Även domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden styrs av


BBIC – Nätverksmöte SV

BBIC Hälsa och social välfärd

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Datum: 191122 Plats: Eslövs kommun, Stadshuset, Gröna Torg 2, 241 30 Eslöv. Lokal: Albert Sahlin, vån 2. Gratis parkering finns på baksidan av huset. Tid: