Praktisk projektledning – att planera projekt – 2 dagar

Barn och utbildning Digital utveckling Ekonomi Energi och klimat EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Praktisk Projektledning -Planera Projekt. Utbildningen har fokus på praktisk projektledning och är en grundutbildning som inte kräver förkunskaper om projektledning,  Utbildningens upplägg lämpar sig även för deltagare som redan har praktisk erfarenhet av projektledning men


VIDEOkonf 2019

Barn och utbildning Digital utveckling Energi och klimat EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande, arbetsliv och integration Miljö Samhällsbyggnad
Hyllie Stationstorg 29, Malmö

Välkommen till den tredje upplagan av VIDEOkonf! Konferensen arrangeras av Malmö stad och Kommunförbundet Skåne och vänder sig till dig som arbetar med, eller är intresserad av att lära dig mer om möjligheterna med att


Utbildning i anhörigstöd inom omsorgen

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Innehåll • Anhörigas situation enligt forskningen • Teoretisk genomgång av lagstiftningen • Krisreaktioner • Värdegrund och bemötande av anhöriga • Strukturerat anhörigsamtal • Att ta vara på de anhörigas kunskaper • Konflikter och konflikthantering •


Återfallsprevention 3 dagar

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utbildning i Återfallsprevention, 3 dagar Innan kursstart Inför första utbildningsdagen erbjuds ett kunskapstest i KBT. Detta ligger online på utbildarens hemsida. Testet är till för att deltagaren själv ska ha möjlighet att vara förberedd på