För dig som jobbar med danskar, en introduktion till det danska språket med utgångspunkt i dansk kommunal kontext

Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Greater Copenhagen – samarbetet ökar utbytet mellan skånska och danska kommuner vilket i sin tur får till följd att det kommer att ske mer samverkan på såväl tjänstepersons- som politisk nivå. Därför erbjuder Kommunförbundet Skåne


Nätverksträff – barn i familjer med missbruk

Hälsa och social välfärd
Östergatan 7B, Malmö, Skåne Län, 211 25, Sweden

Syftet med nätverksträffen är att stärka utvecklingsarbetet avseende barn i familjer med missbruk genom erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Kontaktpersoner Emelie Sundén, e-mail emelie.sunden@kfsk.se, tel 072-885 48 77 Malin Gunnarsson, e-mail malin.gunnarsson@kfsk.se, tel. 072-885 48 55


HR-chefsnätverket i Bryssel

HR och personal

Vi planerar en studieresa inom nätverket för HR-chefer till Bryssel den 18-20 september. Vårt främsta fokus under studieresan är att lära oss mer om det som på EU-nivå påverkar oss lokalt. Programmet kommer bland att


Handledarutbildning av familjehemssekreterare – 10 dagar

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kursplan – Handledarutbildning av familjehemssekreterare   Mål Efter avslutad utbildning ska utbildad personal (den studerande) utvecklat fördjupad teoretisk kunskap och fördjupade praktiska tekniker i handledning av familjehem.   Innehåll I kursen behandlas handledning av familjehem


Utvecklingsgrupper inom FoU Skola läsåret 2019/2020

Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Syfte Syftet med utvecklingsgrupperna är att organisera för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med förvaltningsövergripande uppdrag att utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Utvecklingsgrupperna består av