BBIC – Nätverksmöte SÖ

BBIC Hälsa och social välfärd

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Datum:191205 Plats: Ystad kommun, rum 228 Mellandäck, Social Omsorg Ystad. Adress: Blekegatan 1, 271 80 Ystad. Anmäl er i receptionen. Tid: 13.30-15.30


Konflikthantering

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Allt kan kanske inte lösas optimalt men allt måste hanteras! På alla arbetsplatser finns konflikter, olika uppfattningar på hur verksamheten ska bedrivas. Dessa konflikter är en kraft till förbättringar. Andra konflikter tär och tynger. Med rätt


Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bla utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövande insatser. Under dagen