Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om dessa. Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med


Utbildningsdag i LVM

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utbildningsdag i LVM     En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten. 08.30 – 10.30   Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen                                                                       10.30 – 10.50  Paus 10.50 – 11.15  Rättsliga förutsättningar för vård enligt


Kurs i bostadshyra

Hälsa och social välfärd Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.  BAKGRUND/SYFTE     Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden, och olika former av träningsboenden


Grundutbildning BBIC

BBIC Hälsa och social välfärd

Inför utbildningen ska du ha läst igenom Grundbok i BBIC och tagit del av Metodstöd för BBIC. Ta även med materialet till utbildningsdagarna. Ta gärna del av Socialstyrelsens instuderingsfrågor som kan vara till hjälp vid inläsning


Tillitsbaserat ledarskap – var är det och hur bidrar det till bättre arbetsmiljö i skolan? – Ledarskap på vetenskaplig grund

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Forskningen visar att detaljstyrning, överdriven formalism och felriktad mätning minskar motivation och arbetsglädje inom offentlig sektor samt leder till sämre tjänster. Tillitsbaserad styrning och ledning presenteras ofta som ett alternativt där grundtanken är att styrning


Vård- och omsorgslärarträff inför yrkes-SM

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

I maj 2020 går yrkes-SM av stapeln i Helsingborg. Elever inom olika yrkesutbildningar samlas under några intensiva dagar för att tävla inom sina expertområden – bland annat vård och omsorg. Vad innebär det att tävla