Handläggning av ekonomiskt bistånd

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

I dagsläget planeras denna kurs att genomföras på plats. Kommunförbundet Skåne följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kring social distansering.   Att handlägga ekonomiskt bistånd innebär att man ska känna till vilka regler som styr


Personlig effektivitet

– lär dig prioritera och bli effektivare på jobbet, att disponera din tid, att ta bort tidstjuvarna Tycker du ständigt att tiden inte räcker till? Vill du lära dig hur du kan utnyttja tiden bättre? I


Kommunal avtalsrätt, övergripande

Kommunövergripande

Webbkurs: Kommunal avtalsrätt Välkommen till en kurs i grundläggande avtalsrätt för dig som arbetar i kommunal verksamhet och som på olika sätt hanterar avtal i ditt arbete. Kursen, som ges över Teams, omfattar en halvdag,