Välfärdskonferensen 2018 – eller att söka en nyare värld!

Barn och utbildning Ekonomi Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv Samhällsbyggnad
Glimmervägen 5, Lund, Skåne Län, 22100, Sweden

  Med 2018 års välfärdskonferens är det dags för den 21:a konferensen i ordningen. Som alltid är regeringens syn och vårt samhällsbygge en viktig del av konferensen, liksom att blicka ut i EU och vår  omvärld, samtidigt


Nya Kommunallagen

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

De senaste förändringarna i lagstiftningen liksom förslag och tankar om framtida förändringar kommer särskilt att belysas. Efter genomgången utbildningsdag skall deltagarna vara väl förtrogna med:  Kommunal organisation – fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc 


Regional dialog om vuxenutbildning

Lärande och arbetsliv
Frykholmsgatan 13, Hässleholm

Välkommen till regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket! Från Skolverket vill vi på en bred och övergripande nivå fånga hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Vi vill t.ex. följa arbetet med regional


Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Frågorna om offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och är av största vikt att ha god kunskaper och insikter om. Efter genomgången utbildningsdag ska deltagarna vara väl förtrogna med främst Tryckfrihetsförordningens andra


Skapa film som engagerar

Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Det har aldrig varit billigare och mer lättillgängligt att producera film, men konkurrensen om tittarens uppmärksamhet har samtidigt aldrig varit hårdare. Denna utbildningsdag ger dig inblick i de nya förutsättningarna som råder för den rörliga