Skånes Energiting 2020

Energi och klimat Kommunövergripande

Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor Föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte varvas när näringsliv, offentlig sektor och akademin bjuds in för att sätta fokus på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet.  Den 6 oktober är det återigen dags för


Offentlig upphandling av byggentreprenader – nyheter, fortsättning och fördjupning

Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Kursen riktar sig till dig med bred erfarenhet av offentliga upphandlingar av byggentreprenader/teknikkonsulter. Kursen innehåller en fördjupad genomgång av det juridiska regelverket vid offentlig upphandling med särskild koppling till bygg- och konsultaspekterna med nyheter inom rättspraxis


Nationell konferens för tekniker

Hälsa och social välfärd
Frykholmsgatan 13, Hässleholm

Välkomna till 2020 års nationella konferens för tekniker verksamma inom regionala eller kommunala hjälpmedelsverksamheter! På programmet står bland annat värdefull information kring juridik för tekniker, sittandes biomekanik samt smittor och vårdhygieniska rutiner. På programmet står


Aktivt medarbetarskap

HR och personal Kommunövergripande

Aktivt medarbetarskap är en utbildning för dig som medarbetare, oavsett roll, som vill få insyn i både kommunikation och psykologi och få verktyg för att agera professionellt och aktivt i din medarbetarroll. Hur kan man


Fokus Skolnärvaro

Lärande, arbetsliv och integration
Glimmervägen 5, Lund, Skåne Län, 22100, Sweden

Gymnasieutbildning är idag en förutsättning för att få ett arbete men i Skåne är det varje år över 2000 ungdomar som lämnar grundskolan utan behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Skolnärvaro är en viktig