Återfallsprevention 3 dagar

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utbildning i Återfallsprevention, 3 dagar Innan kursstart Inför första utbildningsdagen erbjuds ett kunskapstest i KBT. Detta ligger online på utbildarens hemsida. Testet är till för att deltagaren själv ska ha möjlighet att vara förberedd på


Inspirationskonferens ReHabilitering i hemmet

Hälsa och social välfärd

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor har den stora glädjen att kunna bjuda in arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i de skånska kommunerna inspirationskonferensen ReHabilitering i hemmet! För att underlätta deltagandet anordnas konferensen på två olika platser i Skåne. Programmet


Förvaltningslagen och kommunallagen

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Förvaltningslagen (förmiddag) Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas i våra myndigheter. Lagen berör således en mycket stor del av verksamheten i kommunala och statliga förvaltningar. Även domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden styrs av