PBL Detaljplaner – vad ska man tänka på vid planarbetet

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Denna heldagskurs är tänkt att kort gå igenom hur detaljplaneprocessen går till inklusive den strategiska miljöbedömningen, redogöra för de senaste årens rättsfall avseende detaljplaner och tolkning av detaljplaner samt några diskussionsuppgifter. På kursen kommer frågor


Slutkonferens för DigiLitt.kom

Hälsa och social välfärd
Mässgatan 6, Malmö, Skåne Län, 215 32, Sweden

Välkommen till slutkonferens för DigiLitt.kom! DigiLitt.kom är ett ESF-finansierat tvåårigt projekt som syftar till att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Det är nio sydsvenska kommuner och 543 deltagare som är med


Signs of Safety – 3 dagar

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen till utbildning i Signs of Safety Utbildningens innehåll Under utbildningen varvas teori, exempel, övningar och reflektioner. All utbildning kopplas till autentiska ärenden och följande teman kommer att presenteras:   Dag 1: Introduktion, bakgrund, Signs