Vattendagen

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen till Kommunförbundet Skånes Vattendag 2019! Klimatets utveckling har märkbara konsekvenser i samhällena och våra kommuner. Under 2018 har vi vid ett flertal konferenser berört behoven av klimatanpassningar och effekter av årets torka. Kommunerna arbetar


Projektledarmöte Miljösamverkan

Miljö Samhällsbyggnad
Knut den Stores Torg 2, Lund, Skåne Län, 221 04, Sweden

Projektledarträff Miljösamverkan den 16-17 maj 2019 i Lund.   Kostnad: 2450 kronor (exkl. moms); vilket inkluderar alla måltider (dag 1 och 2), transport till studiebesöket samt en övernattning. Ytterligare 995 kronor (exkl. moms) tillkommer för


Vård- och omsorgslärarträff inför yrkes-SM

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Den 22-24 april 2020 går yrkes-SM av stapeln i Helsingborg. Gymnasieelever inom olika yrkesutbildningar samlas under några intensiva dagar för att tävla inom sina expertområden – bland annat vård och omsorg. Vad innebär det att


KEFU seminarium: Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Ekonomi HR och personal KEFU Kommunledning Kommunövergripande Politik Samhällsbyggnad
Tycho Brahes väg 1, Lund, Skåne Län, 22363, Sweden

Antalet kommunala bolag har ökat snabbt. Fastighet, energi, avfall och vatten dominerar men bolagen är spridda inom en lång rad verksamhetsområden, även traditionellt skattefinansierade verksamheter har bolagiserats. Med ett ökat samverkansbehov har också organisationsformer som


Möjligheten till generell avtalssamverkan; ett verktyg för mellankommunala samarbeten?

HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Nätverk Politik Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som öppnar för enklare mellankommunal samverkan. Lagändringarna innebär ett viktigt genombrott i den kommunala lokaliseringsprincipen och kommer förhoppningsvis – i vart fall i viss utsträckning – att bidra


Förebyggande utbildning i hur man bemöter och hanterar hot och våld i arbetslivet

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Förebyggande Arbetssituationer kan vara besvärliga och utgöra säkerhetsrisker Värdskap Trygghet jämfört med säkerhet Förebyggande åtgärder Brottsprevention Kommunikation Kroppsspråk Budskapet Signalvärde Aktivt lyssnande Konflikthantering Konflikttrappan Led samtalet Verbal konflikthantering Konfliktreducerande principer Akuta händelser Akut situation och