Introduktionsutbildning för kommunanställda

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande och arbetsliv Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Som anställd i en kommun behöver man ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet. Detta gäller främst de ramar som ges i kommunallagen och som beskriver hur arbetet i nämnderna, styrelsen


BBIC – Nätverksmöte NV

BBIC Hälsa och social välfärd

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Datum:190404 Plats: Bjuvs kommun, Adress: Almgatan 2, Bjuv. (Observera att det är i Bjuv, och inte i Ekeby) Tid: 13.30-15.30  


BBIC – Nätverksmöte SV

BBIC Hälsa och social välfärd

BBIC – Nätverksmöte SV För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Datum: 190405 Plats: Svedala kommun, Kommunhuset, Åbjörngatan 7. Lokal: Aggarp Tid: 13.30-15.30


Presentationsteknik

Barn och utbildning Digital utveckling Ekonomi Energi och klimat EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande och arbetsliv Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kurs i presenationsteknik   Innehåll: Hur är en riktigt bra presentatör? Hur förbereder du dig rätt? syfte, målgrupp, mål, innehåll, disposition, dramaturgi Hur fungerar Storytelling, metaforer och liknelser, och varför är de så kraftfulla? Hur


Vårkonferens för Fastighetschefer

Samhällsbyggnad

Välkommen till vårens konferens för nätverket Fastighetschefer. Vi kommer att få lära mer om hur Kommunförbundet Skånes Brysselkontor arbetar lokalt i Bryssel med projektutveckling för de skånska kommunernas räkning, en viktig del i detta arbete


Nya Kommunallagen

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

De senaste förändringarna i lagstiftningen liksom förslag och tankar om framtida förändringar kommer särskilt att belysas. Efter genomgången utbildningsdag skall deltagarna vara väl förtrogna med:  Kommunal organisation – fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc 


Verksamhetsmöte för Vård- och omsorgscollege Skåne

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen till Vård- och omsorgscollege Skånes verksamhetsmöte 2019! Under dagen kommer vi bland annat att diskutera utfallet av det nationella ESF-projektet ”Fokus yrkesutbildning VO”. Olga Orrit, nationellt ansvarig för språk inom VO-college kommer också att