Nya förvaltningslagen

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas i våra myndigheter. Lagen berör således en mycket stor del av verksamheten i kommunala och statliga förvaltningar. Även domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden styrs av lagen. Den


Politisk information i skolan

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Vad gäller för politiska partiers möjligheter att få framföra sina åsikter i landets skolor? Frågan är högaktuell inför valåret 2018. Under förra valåret uppstod så många tveksamheter och tvister att regeringen tillsatte en utredning för


Lovskola

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Riksdagen har lagstiftat om en skyldighet för alla huvudmän för grundskolan att anordna lovskola fr.o.m. läsåret 2017/18. Vi tar upp vad denna skyldighet innebär närmare: – Hur omfattande måste utbildningen vara? – När måste den


Handledarutbildning av familjehemssekreterare – 10 dagar

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kursplan – Handledarutbildning av familjehemssekreterare   Mål Efter avslutad utbildning ska utbildad personal (den studerande) utvecklat fördjupad teoretisk kunskap och fördjupade praktiska tekniker i handledning av familjehem.   Innehåll I kursen behandlas handledning av familjehem


Offentlig upphandling – att handla direkt!

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Regelverket om offentlig upphandling utgör en av de viktigaste grundstenarna för den offentliga affären och kunskap om regelverket är en nödvändighet för alla inom den kommunala sfären som arbetar med anskaffning av varor, tjänster och