Återfallsprevention 3 -dagar

Hälsa och social välfärd
Vävaregatan 13, Lund, 227 36

Utbildning i Återfallsprevention, 3 dagar Innan kursstart Inför första utbildningsdagen erbjuds ett kunskapstest i KBT. Detta ligger online på utbildarens hemsida. Testet är till för att deltagaren själv ska ha möjlighet att vara förberedd på


Kurs i bostadshyra

Hälsa och social välfärd Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.  BAKGRUND/SYFTE     Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden, och olika former av träningsboenden


HOME

Hälsa och social välfärd

HOME är ett bedömningsinstrument som kan användas för att identifiera brister i stöd och stimulans i barns hemmiljö. Bedömningsmetoden är väl utprövat internationellt och har även testats i Sverige. Socialstyrelsen har översatt och anpassat metoden


KEFU seminarium: Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor – Hur hittas, utvecklas och engageras talanger?

Barn och utbildning Ekonomi Energi och klimat Hälsa och social välfärd HR och personal KEFU Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv Samhällsbyggnad
Tycho Brahes väg 1, Lund, Skåne Län, 22363, Sweden

Att hitta, rekrytera och utveckla kompetens är en av de stora utmaningarna för offentliga organisationer. Uppskattningsvis finns ett rekryteringsbehov om ca en halv miljon medarbetare fram till 2026. Vilka strategier finns för att möta denna


Grundutbildning BBIC

BBIC Hälsa och social välfärd

Inför utbildningen ska du ha läst igenom Grundbok i BBIC och tagit del av Metodstöd för BBIC. Ta även med materialet till utbildningsdagarna. Ta gärna del av Socialstyrelsens instuderingsfrågor som kan vara till hjälp vid inläsning


Tillitsbaserat ledarskap – var är det och hur bidrar det till bättre arbetsmiljö i skolan? – Ledarskap på vetenskaplig grund

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Forskningen visar att detaljstyrning, överdriven formalism och felriktad mätning minskar motivation och arbetsglädje inom offentlig sektor samt leder till sämre tjänster. Tillitsbaserad styrning och ledning presenteras ofta som ett alternativt där grundtanken är att styrning