Praktisk projektledning – att leda projekt – 2-dagar

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Praktisk Projektledning – Leda Projekt. Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur kommunikation kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en verksamhet, inte minst


Konferens för VA-chefer

Samhällsbyggnad
Per Weijersgatan 6, Malmö, 211 34

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för VA-chefer. Observera anmälningstid, Senast 10 april Plats: Förmiddag – Best Western Plus Hotel Noble House, Malmö Eftermiddag – VASYDs huvudkontor, Malmö   Inbjudan i pdf: 2019-04-25 Inbjudan konferens


Digitalisering i de skånska kommunerna

Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Vi följer upp digitaliseringskonferensen vi genomförde 2016. Syftet med dagen är att sprida resultatet vi fått fram genom de hittills genomförda Transformationsanalyserna, de utbildningsinsatser vi genomfört under 2017 och 2018 inom digitaliseringsområydet samt. Vi v ill


Räddsam-Skåne konferens och chefsmöte

Samhällsbyggnad
Mossbystrand, Skivarp, 274 53

Välkomna till vårens konferens för räddningscheferna i Skåne. Konferensen består av konferens med samarbetspartners samt efterföljande chefsmöte, tidigare benämnt räddningsfullmäktige. Vårens chefsmöte är det 45:e i ordningen. Vid chefsmötet kommer det att fattas bindande beslut


Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om dessa. Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med


Utbildningsdag i LVM

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utbildningsdag i LVM     En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten. 08.30 – 10.30   Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen                                                                       10.30 – 10.50  Paus 10.50 – 11.15  Rättsliga förutsättningar för vård enligt