Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om dessa. Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med


Miljöchefsträff 2020

Samhällsbyggnad
Hedvig Möllers Gata 2, Lund, 223 55, Sweden

Välkommen till miljöchefsträff den 17 – 18 september 2020 på Radison Blu i Lund. Vid förra årets träff utsågs Lena Åkesson (Helsingborg), Björn Berséus (Lund), Bertil Bengtsson (Staffanstorp) och Elin Ulander (KFSK) till planeringsgrupp inför


Planera och genomföra individuella utvecklingssamtal

Rätt använt så blir utvecklingssamtalet ett oerhört kraftfullt verktyg! Med rätt förutsättningar, struktur och genomförande kan det individuella utvecklingssamtalet bli oerhört motiverande för medarbetaren. De flesta företag genomför utvecklingssamtal, men alltför få tränar sina personalansvariga


CRA-utbildning 3-dagar

Hälsa och social välfärd

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för personer med missbruksproblem som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Målsättningen är ett nyktert liv utan alkohol och droger och en ökad livskvalité. I programmet kartlägger vi triggers