Folkbildningen som resurs för utrikesföddas etablering – strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Lärande, arbetsliv och integration
Sturegatan 14, Eslöv, Skåne Län, Sweden

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration: Folkbildningen som resurs för utrikesföddas etablering ”Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration” är ett samarrangemang mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Forumet är en mötesplats för chefer,


Utbildningsdag i LVM

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten 08.30 – 10.30 Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen                                                                       10.30 – 10.50 Paus 10.50 – 11.15 Rättsliga förutsättningar för vård enligt LVM, fortgående missbruk, socialtjänstens samtliga resurser uttömda, specialindikationerna hälso-,


Peer learning för undersköterskor

Lärande, arbetsliv och integration
Hedvig Möllers Gata 2, Lund, 223 55, Sweden

Peer Learning – att lära i samarbete med en jämbördig. En strukturerad handledningsmodell för det livslånga lärandet. Förmåga att samarbeta, reflektera och inta ett kritiskt förhållningssätt, samt kommunicera och artikulera kunskap, förståelse och färdigheter och


BBIC – Nätverksmöte SV

BBIC Hälsa och social välfärd

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Datum: 191004 Plats: Eslövs kommun, Stadshuset, Gröna Torg 2, 241 30 Eslöv. Lokal: Albert Sahlin, vån 2. Gratis parkering finns på baksidan av huset. Tid: