Kurs i bostadshyra

Hälsa och social välfärd Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.  BAKGRUND/SYFTE     Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden, och olika former av träningsboenden


Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Digital utveckling Ekonomi HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter


Skapa film som engagerar

Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Det har aldrig varit billigare och mer lättillgängligt att producera film, men konkurrensen om tittarens uppmärksamhet har samtidigt aldrig varit hårdare. Denna utbildningsdag ger dig inblick i de nya förutsättningarna som råder för den rörliga


Kallelse till årsmöte i Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund

Samhällsbyggnad
Karakåsvägen 45, Kivik

Före årsmötesförhandlingarna bjuder SMHF på lunch i Restaurang Kärnhuset intill Äpplets Hus på Kiviks Musteri. Årsmötet inleds kl.13.00 i Hörsalen vid Restaurang Kärnhuset på Kiviks Musteri. Dagordning för årsmötet Årsmötesdagordning 13 mars 2018 SMHF Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelse