Grundutbildning BBIC – Svalöv

BBIC Hälsa och social välfärd

Inför utbildningen ska du ha läst igenom Grundbok i BBIC och tagit del av Metodstöd för BBIC. Ta även med materialet till utbildningsdagarna. Ta gärna del av Socialstyrelsens instuderingsfrågor som kan vara till hjälp vid inläsning


Lärarnas Skolutvecklingskonferens

Lärande och arbetsliv
Stobygatan 7, Hässleholm, 281 39

Syftet med lärarnas skolutvecklingskonferens är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan


Nya förvaltningslagen

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas i våra myndigheter. Lagen berör således en mycket stor del av verksamheten i kommunala och statliga förvaltningar. Även domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden styrs av lagen. Den


Regional dialog om vuxenutbildning

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen till regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket! Från Skolverket vill vi på en bred och övergripande nivå fånga hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Vi vill också följa hur nya styrdokument