Miljösamverkan Skånes Hälsoskyddsinternat 2019

Miljö Samhällsbyggnad
Saltsjöbadsvägen 15, Ystad

DAGARNA HAR OLIKA TEMAN, BÅDA ÄR FRAMTAGNA OCH PLANERADE AV HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER! Första dagens program är framtaget av Miljösamverkan Skånes projektgrupp för ”Projekt handläggning vid utdömande av lokaler och bostäder”. Projektgruppen kommer att presentera


Juridisk utbildning – Förskrivning av hjälpmedel

Hälsa och social välfärd

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor har den stora glädjen att kunna bjuda in arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i de skånska kommunerna till juridisk utbildning Förskrivning av hjälpmedel. För att underlätta deltagandet anordnas utbildningen på fyra olika platser i


Handläggning av ekonomiskt bistånd

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Att handlägga ekonomiskt bistånd innebär att man ska känna till vilka regler som styr verksamheten och vilka bedömningar som ska göras när man tar beslut om att bevilja, eller avslå, ansökningar. Under kursen går vi


Mobilisera för framtiden – ledarskapets betydelse

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Gemensamt seminarie Kommunförbundet Skåne och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne Kommunförbundet Skåne och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne (FSS) bjuder in till gemensamt seminarium på temat Mobilisera för framtiden- ledarskapets betydelse.