Utbildningsdag i LVM

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

I dagsläget planeras denna kurs att genomföras på plats. Kommunförbundet Skåne följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kring social distansering.   En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten.


Praktisk Projektledning – Medverka i Projekt

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Att vara projektledare innebär inte att man själv ska driva och genomföra projektet, det finns alltid människor runt ett


Att arbeta och leda på distans i utmanande tider

Efter våren 2020 och Corona-pandemin har distans- och hemarbete verkligen brutit igenom. De verktyg som väl funnits men inte fullt ut utnyttjats har snabbt blivit norm. Tecknen har funnits tidigare, medarbetare har mejlat varandra istället