Miljöchefsträff

Samhällsbyggnad
Kastanjelundsvägen 2, Yngsjö

Höstens miljöchefsträff är förlagd till Kastanjelunds Wärdshus i Yngsjö, och som vanligt är det en lunch- till lunchträff. Vid senaste träffen, i Ängelholm i september 2018, utsågs Cecilia Hammarberg (Kristianstad), Ola Gustavsson (Vellinge), Helena Nerbring-


BBIC – Nätverksmöte NV

BBIC Hälsa och social välfärd

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Datum:190919 Plats: Ängelholms kommun, Kuvettgatan 2, lokal: Loke. Anmäl er i receptionen. Tid: 13.30-15.30  


Digitalisering av planprocessen 2019

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Vi upprepar succén med konferensen för Digitalisering av planprocessen! Vi arrangerar den 24 september i samverkan med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och bjuder in till nätverksmöte för att skapa erfarenhetsutbyte i arbetet


Utvecklingsgrupper inom FoU Skola läsåret 2019/2020

Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Syfte Syftet med utvecklingsgrupperna är att organisera för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med förvaltningsövergripande uppdrag att utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Utvecklingsgrupperna består av