Skånska SYV-dagen

Lärande, arbetsliv och integration
Kungstorget 6, Helsingborg

Välkommen till en kostnadsfri inspirations- och fortbildningsdag för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning i Skåne. Dagens värdar är Kommunförbundet Skåne, Teknikcollege Skåne och Vård- och omsorgscollege – med gemensamt fokus att stärka och


Digitalisering i Socialtjänsten

Hälsa och social välfärd
Triangeln 2, Malmö

Välkommen till en heldag om digitalisering i Socialtjänsten! Konferensen riktar sig till förvaltningschefer, chefer inom socialtjänst, vård- och omsorg, MAS, MAR, strateger, digitaliseringsstrateger i Skånes kommuner. Konferensens innehåll En dag som fokuserar på de globala


Konferens för VA- chefer

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne inbjuder till höstens traditionella konferens för VA- chefer. Nu kommer inbjudan med formell anmälningsmöjlighet och med information om programinnehåll för höstens konferens! Observera kort anmälningstid! Senast 20 november, så anmäl er direkt.


Utbildningsdag för ekonomiassistenter

Ekonomi Kommunövergripande
Knut den Stores Torg 2, Lund, Skåne Län, 221 04, Sweden

Ekonomiassistenter är en grupp i kommuner och landsting som har fått ta ett allt större ansvar och fått mer avancerade arbetsuppgifter under senare tid. Dessa arbetsuppgifter innefattar frågor som berör styrning och kontroll av ekonomin.


Utökad ägardialog

Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

VÄLKOMNA Förmiddagen den 6 december sammanträder Kommunförbundet Skånes styrelse och tar del av resultatet från den externa medlemsdialogen och arbetet med konsekvensbeskrivningar av Kommunförbundet Skånes befintliga verksamhet. Jag vill därför, på styrelsens vägnar, bjuda in