Nätverksträff för IT-chefer i Skånes kommuner

Digital utveckling
Vävaregatan 13, Lund, 227 36

Vi välkomnar IT-chefer i Skånes kommuner till en nätverksträff där vi pratar om IT-chefsrollen i förändring, vad övergången från SITHS till Efos (E-ID för offentlig sektor) innebär samt omvärldsbevakning. Planeringsgruppen tar emot förslag på programpunkt


Ekonomichefskonferens

Ekonomi
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen på Ekonomichefskonferens fredagen den 1 december. Plats: Konferens på Kommunförbundet Skåne och julbord på Grand Hotell, Lund.   Upplysningar: Har ni frågor om programmet eller har ärenden ni vill ta upp på mötet så


EBP-utbildning

Lärande och arbetsliv

Observera! Du anmäler dig för att delta på alla fem tillfällena men vi önskar en närvaroanmälan för varje tillfälle.   Fortbildning i evidensbaserad praktik   Allt flera inom socialtjänsten vill arbeta evidensbaserat. Därför arrangerar Statens


Återfallsprevention

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Återfallsprevention är en strukturerad insats i form av en kurs för klienter oavsett missbruksmedel. Återfallsprevention är en s.k. evidensbaserad metod som har utvecklats inom beroendevården. Metoden kan användas med enskilda klienter eller i grupp format.


Referensgruppsmöte Yrkes-sfi i Skåne

Lärande och arbetsliv
Östergatan 7b, Malmö, Skåne Län, 211 25, Sweden

Program: • Samling och slät kaffe • Start kl.09.00 • Fika runt kl.09.45 • Aktuellt inom Yrkes-sfi; • Pågående utbildningar • Nya utbildningar • Statistik • Övrigt


Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Digital utveckling Ekonomi Kommunledning
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter


Elefanterna i klassrummet

Lärande och arbetsliv
Bantorget 1, Lund, Skåne Län, Sweden

Vad har elevernas konflikter, droganvändning och självmord med min undervisning att göra? Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne inbjuder till en konferensdag om några av skolans svåraste frågor, den 5 december 2017 på Grand Hotel i


Nätverksträff för digitalisering i Skånes kommuner

Digital utveckling
Bantorget 1, Lund, Skåne Län, Sweden

Kommunchefer i Skånes kommuner har utsett kontaktpersoner för samverkan kring digitaliseringsfrågor. Efter möten med dessa personer under våren samt efter en konferens om digitalisering i maj, har man enats om att fortsätta samverka i nätverk.