BBIC – Nätverksmöte NV

BBIC Hälsa och social välfärd

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Datum:190404 Plats: Bjuvs kommun, Adress: Almgatan 2, Bjuv. (Observera att det är i Bjuv, och inte i Ekeby) Tid: 13.30-15.30  


Konferens för Samhällsbyggnads- och Tekniska chefer

Samhällsbyggnad
Knut den Stores Torg 2, Lund, Skåne Län, 221 04, Sweden

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för Samhällsbyggnadschefer/Tekniska chefer. Observera anmälningstid! Senast 21 mars! Inbjudan i pdf: 2019-04-05 Inbjudan konferens Samhällsbyggnads- och Tekniska chefer  


BBIC – Nätverksmöte SV

BBIC Hälsa och social välfärd

BBIC – Nätverksmöte SV För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Datum: 190405 Plats: Svedala kommun, Kommunhuset, Åbjörngatan 7. Lokal: Aggarp Tid: 13.30-15.30


Presentationsteknik

Barn och utbildning Digital utveckling Ekonomi Energi och klimat EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande och arbetsliv Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kurs i presenationsteknik   Innehåll: Hur är en riktigt bra presentatör? Hur förbereder du dig rätt? syfte, målgrupp, mål, innehåll, disposition, dramaturgi Hur fungerar Storytelling, metaforer och liknelser, och varför är de så kraftfulla? Hur


Vårkonferens för Fastighetschefer

Samhällsbyggnad

Välkommen till vårens konferens för nätverket Fastighetschefer. Vi kommer att få lära mer om hur Kommunförbundet Skånes Brysselkontor arbetar lokalt i Bryssel med projektutveckling för de skånska kommunernas räkning, en viktig del i detta arbete


Välkommen på information om H2020

Energi och klimat
Knut den Stores Torg 2, Lund, Skåne Län, 221 04, Sweden

Det finns stora möjligheter att söka EU-finansiering för att växla upp det skånska arbetet med förnybar energi, smarta städer och energieffektiva bostäder, lokaler och transporter. Kommunförbundet Skåne bjuder nu in till ett seminarium där vi


Skånskt nätverk för fallprevention

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till vårens nätverksträff i det skånska nätverket för fallprevention! Program 09.00 – 09.15 Välkomna 09.15 – 10.30 Information om Malmö stads utbildning inom fall och fallförebyggande träning Dialog kring innehåll/upplägg avseende utbildningar inom fall


Nya Kommunallagen

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

De senaste förändringarna i lagstiftningen liksom förslag och tankar om framtida förändringar kommer särskilt att belysas. Efter genomgången utbildningsdag skall deltagarna vara väl förtrogna med:  Kommunal organisation – fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc 