Skåne FoU-seminarium

Lärande och arbetsliv
Rönnbladsgatan 1B, Malmö, Skåne Län, 212 16, Sweden

Skåne FoU-seminarium: Research use and evidence-based practice in education med Thomas Popkewitz   Seminariet vänder sig till lektorer, utvecklingsledare och andra anställda i kommunerna i Skåne och Sölvesborg vars uppdrag är att arbeta med forskningsförankring/forskningsspridning


Grundutbildning BBIC Sydvästra nätverket

BBIC
Algatan 13, Trelleborg, Skåne Län, 231 42

Utbildningen hålls av lokala utbildare i Trelleborg under två dagar och riktar sig till handläggare inom det sydvästra nätverket. Frallor serveras kl 8.45 för er som önskar Lokalen är belägen i de centrala delarna av


SMHF´s studieresa till Jylland

Samhällsbyggnad

SMHFs studieresa till Jylland 26-27 september med fokus på energi   Kostnad: Avgiften är 2 900 kr (exklusive moms) per deltagare. I avgiften ingår (förutom studiebesöken) bussresa, lunch/frokost båda dagarna, middag samt övernattning i enkelrum


Presentationsteknik med retorik

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Få fram ditt budskap, lyft dig själv, få lyssnaren att lyssna Att stå inför folk. Att presentera muntligen. Att få andra att lyssna. Att få andra att ta till sig budskapet. Du kan lära dig.


Nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering. Ekosystemtjänster får alltmer fokus. Exempelvis kommer regeringen i höst att avsätta 200 miljoner för våtmarkers ekosystemtjänster för att möta klimatförändringar och försörjning av dricksvatten. Våtmarker är också


Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Digital utveckling Ekonomi Kommunledning
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter


Sydlov

Ängelholm

Välkomna på höstens Sydlov-träff i Ängelholm   Nätverksträff för bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer och administratörer På programmet: Information om aktuella domar, lagändringar, nyheter och remisser Bygglov på jordbruksmark 39 § och avstånd till gräns Dir 2017:22 Genomgripande