Förvaltningschefskonferens utbildning

Lärande och arbetsliv
Bantorget 1, Lund, Skåne Län, Sweden

Välkomna till årets sista förvaltningschefskonferens! Denna gång träffas vi en halvdag eftersom vi ganska nyligen haft internat med förvaltningschefsgruppen. Syftet med dagen är att få till mer hållbara och förankrade samverkansformer mellan kommunerna och lärosätena,


Motiverande svåra samtal!

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Motiverande svåra samtal Samtalet är ett av våra absolut viktigaste verktyg för att samla information; information som vi behöver för att få kunskap, för att kunna påverka andra till en positiv utveckling. Att behärska det


BBIC Nätverksmöte SV

BBIC Hälsa och social välfärd

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats:  Kristallen, Brotorget 1, 222 37 Lund (vid stationen). För dem som kör bil finns parkeringsplatser längs med gatorna eller i parkeringshuset vid Västra stationstorget.


Nätverksträff Skånes planerare

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till höstens nätverksträff för Skånes planerare. Vi kommer, enligt önskemål, lägga ett stort fokus på erfarenhetsutbyte. Det bjuds in till diskussion kring ett par förberedda tematiserade ämnen; jordbruksmarken och utveckling av skolor. Nätverksträffen avslutas


CRA-utbildning 3 – dagar

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för personer med missbruksproblem som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Målsättningen är ett nyktert liv utan alkohol och droger och en ökad livskvalité. I programmet kartlägger vi triggers


SMHFs temadag

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 11, Helsingborg

SMHFs temadag 28 november med fokus på AGENDA 2030 Mål 5: Jämställdhet Mål 11: Hållbara städer och samhällen   Program i pdf SMHF Temadag 28 nov


Utbildningsdag i LVM

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utbildningsdag i LVM     En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten. 09.00 – 10.30   Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen                                                                       10.30 – 10.50  Paus 10.50 – 11.15  Rättsliga förutsättningar för vård enligt