Individens behov i centrum – IBIC (grundkurs)

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Sammanfattning: Utbildningsdagen inleds med introduktion av vad IBIC är, vad det kommer ifrån och vad som är syftet med införandet nationellt. Därefter följer ett avsnitt om grunderna i arbetssättet. Under förmiddagen varvas föreläsningsavsnitt med diskussionsfrågor,


Signs of Safety – 3 dagar

Hälsa och social välfärd

Välkommen till utbildning i Signs of Safety Utbildningens innehåll Under utbildningen varvas teori, exempel, övningar och reflektioner. All utbildning kopplas till autentiska ärenden och följande teman kommer att presenteras:   Dag 1: Introduktion, bakgrund, Signs


Återfallsprevention 3 dagar

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utbildning i Återfallsprevention, 3 dagar Innan kursstart Inför första utbildningsdagen erbjuds ett kunskapstest i KBT. Detta ligger online på utbildarens hemsida. Testet är till för att deltagaren själv ska ha möjlighet att vara förberedd på


Utbildning i anhörigstöd inom omsorgen

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Innehåll • Anhörigas situation enligt forskningen • Teoretisk genomgång av lagstiftningen • Krisreaktioner • Värdegrund och bemötande av anhöriga • Strukturerat anhörigsamtal • Att ta vara på de anhörigas kunskaper • Konflikter och konflikthantering •


Lagen om offentlig upphandling – SKL informerar

Ekonomi Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En endagskurs där vi får en genomgång av de viktigaste bestämmelserna i LOU. Kursen tar bland annat upp: De grundläggande principerna, undantagen, tröskelvärden, upphandlingsförfaranden, dynamiska inköpssystem, ramavtal, inköpscentraler, kravspecifikationer, annonseringsregler, kvalificering och uteslutning av leverantörer,


Nätverksträff – barn i familjer med missbruk

Hälsa och social välfärd
Östergatan 7B, Malmö, Skåne Län, 211 25, Sweden

Kommunförbundet 20190910, för spridning ppt 10 september Länk till Frid A. Hansens föreläsning ”Att förstå missbruk i ett familje- och generationsperspektiv, den 11 dec:  https://kfsk.se/konferens/wp-admin/?page=espresso_events&action=edit&post=30196&edit_nonce=3db1762d57 Syftet med nätverksträffen är att stärka utvecklingsarbetet avseende barn i


Mobilisera för framtiden – ledarskapets betydelse

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Gemensamt seminarie Kommunförbundet Skåne och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne Kommunförbundet Skåne och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne (FSS) bjuder in till gemensamt seminarium på temat Mobilisera för framtiden- ledarskapets betydelse. Program: 8.30 Fika 9.00 ”Ledarskap och