Öppet dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Tid

  • 2019-05-14
    8:30 - 13:00

Plats

Kuben Dag Hammarskjölds Torg 4
211 18, Malmö
Karta

Öppet dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Kapacitetsbristen i elsystemet i sydvästra Skåne berör många aktörer i regionen idag, inte minst de som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet. Bristen på elkapacitet riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen i Skåne men även omställningen av energisystemet. För att kunna tillhandahålla flexibla lösningar krävs en bred ansats där flera av regionens aktörer samverkar. E.ONs projekt SWITCH syftar därför till att skapa en kapacitetsmarknadsplats för flexibilitet som är en av flera lösningar med hög potential och snabb positiv inverkan här och nu! Arbetet görs inom ramen för EU-projektet CoordiNET där E.ON, Svenska Kraftnät och Vattenfall samarbetar för att ta fram en marknadsbaserad lösning för att avhjälpa den rådande kapacitetsbristen.

Energikontoret Skåne och E.ON bjuder nu in till ett öppet lösningsfokuserat dialogmöte. Syftet är att skapa en gemensam förståelse kring kapacitetsbristen i sydvästra Skåne samt identifiera aktörer med flexibel last som möjliggör fortsatt tillväxt i regionen.

Inbjudan till dialogmöte 14 maj

Vid frågor vänligen kontakta
anna.evander@kfsk.se / 0728 -854914 alt. marcus.larsson@kfsk.se / 0728-854939

Målgrupp

Dialogmötet vänder sig främst till lokala elnätsägare, elproducenter, större elförbrukare och berörda kommuner i sydvästra Skåne.

Program

08.30 13.00

8.30 Kaffe med fralla
9.00 Introduktion till effektproblematiken i Skåne
9.30 Information om SWITCH och CoordiNET
10.15 Kaffepaus
10.30 Lösningsfokuserad workshop
11.50 Summering av dagen
12.00 Mingellunch