Offentlighet och sekretess

Tid

 • Deltar på plats
  2020-09-17
  9:00 - 16:00
 • Deltar digitalt
  2020-09-17
  9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Offentlighet och sekretess

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om dessa.

Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med tryckfrihetsförordningens andra kapitel ”Om allmänna handlingars offentlighet”, dess koppling till offentlighets- och sekretesslagen, samt rättspraxis inom området.

Plats:
Kursen genomförs både på plats hos Kommunförbundet Skåne i Lund samt digitalt.
Du väljer själv hur du vill delta.

Hålltider:
09.00 Samling/kaffe för deltagare på plats. För er som deltar digitalt börja gärna koppla upp er så allt är klart till kursstart.
09.30 Kursstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 – 15.00 Kaffe
16.00 Avslutning

Målgrupp

Förvaltningschefer, arbetsledare, förvaltnings-/nämndsekreterare, verksamhetsansvariga, chefer, administratörer, föreståndare, utredare, inspektörer, registratorer samt övriga som vill uppdatera sig inom området. Även förtroendevalda berörs och är välkomna!

Medverkande

Jan Turvall, studierektor vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Göteborgs universitet

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

Vad är en handling?
Vilka handlingar är allmänna?
Vad är en minnesanteckning?
När är en handling inkommen?
När är en handling upprättad?
Vilka allmänna handlingar är offentliga?
Vilka regler gäller för allmänhetens rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar?
Vilka allmänna handlingar är sekretessbelagda?
Vilka regler gäller allmänhetens rätt att ta del av sekretessbelagda allmänna handlingar?
Överklagande av sekretessbeslut
Frågor, svar och diskussion