Offentlig upphandling för icke-upphandlare, ges digitalt

Tid

 • 2020-09-10
  8:30 - 12:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
AvgiftVisa detaljer + 1,500kr (SEK)  

Offentlig upphandling för icke-upphandlare, ges digitalt

Kursen är en halvdag och genomförs digitalt.

Sedan den 1 januari 2017 regleras den offentliga upphandlingen i Sverige av inte mindre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, (LOU) är den mest kända och mest tillämpade. Lagarna om offentlig upphandling är dock relativt generella till sin utformning och framförallt EU:s grundläggande gemenskapsrättsliga principer, för att inte tala om rättspraxis, får mycket stort genomslag på den praktiska vardagen för upphandlare – och därmed den kommunala vardagen.

Efterlevnaden av regelverket om offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader utgör ett viktigt och centralt moment för de kommunala verksamheterna och en icke-följsamhet kan leda till mycket kännbara negativa effekter för den kommunala verksamheten och kommunernas medborgare i form av bristande försörjning, uppskjutna investeringar och en servicenivå till medborgare under det godtagbara. Lagstiftningen syftar i huvudsak till att skydda leverantörer från ett godtyckligt behandlas av de upphandlande myndigheterna  och att säkerställa att allt går rätt till.

Regelverket är omfattande och svårgenomträngligt för någon som inte sysslar med dessa frågor dagligen, men ett antal grundläggande pelare i denna och de vanligast förekommande typsituationerna som en tjänsteman som är beroende av att det finns leverantörer till den verksamhet man är satta att sköta och som denne kan ställas inför i sin gärning, låter sig förklaras på en halvdag.

Att ha grundläggande kunskaper och insikter om regelverket om offentlig upphandling är ett måste för dig som t.ex. använder ramavtal och/eller ägnar dig åt avtalsförvaltning- och uppföljning.

Programinnehåll

 • Vilka är de lagar som reglerar den offentliga upphandlingen i Sverige och när och vem skall de tillämpas?
 • De grundläggande principerna för offentlig upphandling
 • På vilka anskaffningar skall lagarna inte tillämpas?
 • Att tilldela ett kontrakt direkt, vilka möjligheter finns till det – till exempel när vi är avtalslösa efter en överprövning?
 • Ramavtal
 • Upphandlingslagstiftningens påverkan på villkoren för kontraktet
 • Sekretess vid offentlig upphandling och avseende ingångna avtal
 • Ändringar i ingångna kontrakt.

Målgrupp

Kursen ger grundläggande kunskaper och insikter om regelverket om offentlig upphandling och är för dig som t.ex. använder ramavtal och/eller ägnar dig åt avtalsförvaltning- och uppföljning.

Medverkande

Advokat Per-Ola Bergqvist, delägare vid Foyen Advokatfirma, Stockholm/Malmö.
Per-Ola arbetar sedan femton år tillbaka med processer, biträde inför upphandlingar och andra spörsmål inom rättsområdet med särskild fokus på teknikrelaterade upphandlingar.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.