Offentlig upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster

Tid

  • 2018-12-10
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Offentlig upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster

Upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster utgör ett viktigt och centralt inköpsmoment i de kommunala verksamheterna.

Att ha goda, aktuella och uppdaterade kunskaper och insikter, inte minst utifrån nytillkomna rättsfall, i de specifika frågeställningarna för upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster är därför av största vikt.

 

  • Vad gäller t.ex. för utvärdering av prestanda och föreslagen arbetsledares kompetens?
  • Kan jag skriva ett fabrikat som referens så länge jag anger eller likvärdigt?
  • Hur skriver jag ett ramavtal som skall handlas upp offentligt baserad på t.ex. ABT 06?
  • Kan jag ha en intervju som en del av utvärderingen av en teknisk konsult?

 

Utbildningsdagen ger en allmän systematisk genomgång av det juridiska regelverket vid offentlig upphandling. Fokus ligger dock på upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster. Senare års rättspraxis inom området gås igenom, och den nya, från 2017-01-01 gällande lagstiftningens påverkan på teknikrelaterade upphandlingar behandlas.

Särskild fokus läggs även på standardavtalen och den offentliga upphandlingen, främst upphandlingsföreskrifterna i AFB i AMA 12 och AUB i AF konsult 10.

Målgrupp

Upphandlare, handläggare, chefer, verksamhetsansvariga, inspektörer och förtroendevalda med goda kunskaper/kännedom om det grundläggande regelverket om offentlig upphandling.

Medverkande

Advokat Per-Ola Bergqvist, delägare vid Foyen Advokatfirma, Stockholm/Malmö.
Per-Ola arbetar sedan femton år tillbaka med processer, biträde inför upphandlingar och andra spörsmål inom rättsområdet med särskild fokus på teknikrelaterade upphandlingar.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2918 -12-09 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 – Kaffe och fralla
09.30 Inledning
Bakgrunden till och syftet med upphandlingsreglerna. Tillämpning av beställarstöd och dess användning.
Upphandlingsformerna - över och under tröskelvärdena.
Rätten att förhandla vid offentlig upphandling och förhandlingens gränser.
Reglerna för ramavtal.
De grundläggande principerna för offentlig upphandling och deras tillämpning.
Ramarna för förfrågningsunderlagens utformning, särskilt om begreppet ”eller likvärdigt”.
Upphandlingens faser – skall-krav, reservationer, kompletteringar och orena anbud.
Kvalificeringskrav – obligatoriska och anpassade för varje separat upphandling.
Anbudsutvärderingskriterier.
Avbrytande av upphandling.
Nyheter av betydelse för teknikrelaterade upphandlingar i den nya upphandlingslagstftningen
Frågor, svar och diskussion
Hålltider
09.00 –09.30 Samling, kaffe
09.30 Kursstart
12.00 –13.00 Lunch
14.30 –14.50 Kaffe
16.00 Avslutning