Offentlig upphandling – att handla direkt! Flyttad till den 8 juni!

Tid

  • 2017-05-30
    9:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Offentlig upphandling – att handla direkt! Flyttad till den 8 juni!

Regelverket om offentlig upphandling utgör en av de viktigaste grundstenarna för den offentliga affären och kunskap om regelverket är en nödvändighet för alla inom den kommunala sfären som arbetar med anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader.

Vissa anskaffningar som den kommunala sektorn gör omfattas dock inte av regelverket överhuvudtaget och för vissa anskaffningar, som i och för sig omfattas, kan direkttilldelningar göras av olika skäl. Den i övrigt så rigida upphandlingslagstiftningen ger dock faktiskt ett visst utrymme för köp utan annonsering och konkurrensutsättning när så anses motiverat av olika anledningar.

Utbildningsdagen ger en systematisk genomgång av det gällande regelverket och de centrala rättsfall som tillsammans med lagstiftningen styr möjligheterna till direktupphandling. Vi kommer även att gå igenom de förändringarna i den från den 1/1 2017 gällande lagstiftningen i den mån de rör rätten till direktupphandling.

 

Målgrupp

Upphandlare, handläggare, chefer, verksamhetsansvariga, inspektörer och förtroendevalda med goda kunskaper/kännedom om det grundläggande regelverket om offentlig upphandling.

Medverkande

Advokat Per-Ola Bergqvist, delägare vid Foyen Advokatfirma, Stockholm/Malmö.
Per-Ola arbetar sedan femton år tillbaka med processer, biträde inför upphandlingar och andra spörsmål inom rättsområdet med särskild fokus på teknikrelaterade upphandlingar.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017- 05-27 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

• Inledning
• Vilka anskaffningar/avtal omfattas överhuvudtaget inte av upphandlingslagstiftningen?
• Köp från egna bolag och samarbete mellan upphandlande enheter/myndigheter.
• Vad är direktupphandling/förhandlat förfarande utan föregående annonsering?
• Direktupphandling när ett annonserat förfarande havererat? Får jag ändra i det förfrågningsunderlag jag då använde?
• Direktupphandling på grund av ensamrätt och synnerliga skäl.
• Direktupphandling på grund av lågt värde? Vad är ”samma slag”?
• Direktupphandlingspolicy och dokumentation av direktupphandlingar?
• Vägledande rättsfall som behandlat direkttilldelningar
• Skillnaderna mellan möjligheterna till direkttilldelning i tidigare lagstiftning och den som träder ikraft vid årsskiftet 2016/17.
• Konsekvenser av en otillåten direktupphandling

Hålltider
09.00 - 09.30 Samling, kaffe
09.30 Kursstart
12.00 - 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning