Förvaltningslagen och kommunallagen

Tid

  • 2019-11-12
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Förvaltningslagen och kommunallagen

Förvaltningslagen (förmiddag)

Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas i våra myndigheter. Lagen berör således en mycket stor del av verksamheten i kommunala och statliga förvaltningar. Även domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden styrs av lagen.

Den första förvaltningslagen i Sveriges historia började gälla 1 januari 1972 och innehöll 19 paragrafer. Detta regelverk byggdes ut 1987 till 33 paragrafer. Den nya förvaltningslagen som trädde i kraft 1 juli 2018 innebär en fortsatt utbyggnad till 47 paragrafer för att värna rättssäkerheten och säkerställa myndigheternas service till allmänheten och snabb ärendehandläggning. Nya krav ställs på tjänstepersoner i offentlig tjänst.

 

 

Kommunallagen (eftermiddag)

De senaste förändringarna i Kommunallagen liksom förslag och tankar om framtida förändringar kommer särskilt att belysas. Efter genomgången utbildningsdag skall deltagarna vara väl förtrogna med:
Kommunal organisation – fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc
Kommunala befogenheter – allmänna befogenheter, särksilda befogenheter etc
De förtroendevalda – rösträtt, valbar, valbarhetens upphörande, ekonomiska förmåner etc.
Fullmäktige – uppgifter, styrelse, nämnder
Uppgifter – initiativ, beredning, beslut etc
Ekonomi – budgetens innehåll, budgetprocessen, revision etc
Laglighetsprövning – av vem, vad kan prövas, vilka instanser, när?

Målgrupp

Politiker, förvaltningschefer, förvaltnings/nämnd-sekreterare, verksamhetsansvariga, chefer, administratörer, registratorer. Övriga som vill uppdatera sig inom området.

Medverkande

Jan Turvall, universitetslärare vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Göteborgs universitet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

09.00 - 09.30 Samling, kaffe
09.30 Kursstart
12.00 - 13.00 Lunch
14.30 - 15.00 Kaffe
16.00 Avslutning