Nya förvaltningslagen

Tid

  • 2018-01-17
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Nya förvaltningslagen

Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas i våra myndigheter. Lagen berör således en mycket stor del av verksamheten i kommunala och statliga förvaltningar. Även domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden styrs av lagen.

Den första förvaltningslagen i Sveriges historia började gälla 1 januari 1972 och innehöll 19 paragrafer. Detta regelverk byggdes ut till dagens förvaltningslag med 33 paragrafer .Den nya lagen kommer att innebära en utbyggnad av regelverket för att värna rättssäkerheten och säkerställa myndigheternas service till allmänheten och snabb ärendehandläggning. Nya krav kommer att ställas på tjänstemän i offentlig tjänst.

Målgrupp

Förvaltningschefer, nämndsekreterare, inspektörer, verksamhetsansvariga, utredare och andra som kommer i kontakt med frågorna.

Medverkande

Jan Turvall, studierektor vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Göteborgs universitet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018- 01-14 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Ny förvaltningslag - dagens lag och regeringens förslag till ny lag.
Hur kommer de planerade förändringarna att påverka dig som arbetar kommunalt?
Utökade krav på serviceskyldighet.
Bättre samverkan mellan myndigheter.
Ett modernt språkbruk i offentliga handlingar.
Större krav på tolkning och översättning.
Bättre tillgänglighet till myndigheter och snabbare svar från myndigheter.
Tydligare motivering av beslut.
Snabbare underrättelse om beslut etc.
Hålltider
09.00 - 09.30 Samling, kaffe
09.30 Kursstart
12.00 - 13.00 Lunch
14.30 - 15.00 Kaffe
16.00 Avslutning