Ny som ledare – 2 dagars kurs

Tid

 • Avgift inklusive lunch och fika
  2019-10-21
  8:30 - 16:30
 • Avgift inklusive lunch och fika
  2019-10-22
  8:30 - 16:30

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 072 - 885 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Ny som ledare – 2 dagars kurs

Ny som ledare – 2 dagars kurs – Är du ny som chef?

Du får lära dig

Utbildningen innehåller konkreta verktyg och tips för hur du kan ta dig an din nya ledarroll, oavsett om du är chef, teamledare, arbetsledare, projektledare eller annan form av ledarroll i offentlig verksamhet. Du får lära dig grunderna i kommunikation och hur du leder olika personlighetstyper. Du får också grundläggande kunskaper i ett coachande förhållningssätt, konflikthantering, feedback, delegering och hur du arbetar med motivation. Likaså får du insikt i ledarskapet uppgift och hur du kan utveckla såväl ditt ledarskap som gruppen du leder.

Utbildningsdagarna består av korta teoripass varvat med praktiska övningar som kopplas direkt till arbete. Du får arbeta konkret med egna exempel från din vardag.

De verktyg och förhållningssätt du får lära dig är bl.a.

Ledarskapets uppgift

Vad utmärker en bra ledare

Personlighetsprofiler – drivkrafter och fokus dig själv och hos olika medarbetare

Kommunikation

Coachande förhållningssätt

Feedback

Aktivt lyssnande

Konflikthantering

Motivation och eget ansvar hos medarbetarna

Målgrupp

Chefer, teamledare, arbetsledare projektledare, teamledare, mfl som är nya i sin roll eller de som inte tidigare har någon ledarutbildning

Medverkande

Göran Larsson, erfaren konsult, utbildare och coach inom ledarskap, kommunikation och coaching från Syrsa Competence Development AB

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång  debiteras hel avgift.

Program

Hålltider bägge dagar
• 08.30 - 09.00 Samling, kaffe
• 09.00 - Kursstart
• 12.00 - 13.00 Lunch
• 14.30 - 15.00 Kaffe
• 16.30 - Avslutning
Program
Dag 1
08.30 – 09.00 - Samling, kaffe
Start 09.00
• Ledarskapets uppgift
• Vad är ledarskapets uppgift?
• Vad utmärker en bra ledare?
• Vad utmärker en bra medarbetare?
• Kommunikation
• Grunderna
• Barriärer
• Hur vi övervinner barriärer
• Självinsikt och medvetenhet
• Personlighetsprofiler
• Så fungerar vi under stress
• Coachande förhållningssätt
• Coachingens grunder
• Kartbilder
• Coacha varandra – träning i triader
Träning och övningar
16.30 - avslutning.
Dag 2
08.30 – 09.00 - Samling, kaffe
Start 09.00
• Backspegel – reflektioner från gårdagen
• Frågeteknik
• Som vi frågar får vi svar
• Öppna frågor respektive slutna frågor
• Ledande frågor respektive neutrala frågor
• Aktivt lyssnande
• Hjälpa den du lyssnar på att tydliggöra
• Följdfrågor
• Kroppsspråket
• Sammanfatta och stämma av
• Feedback
• Ett kraftfullt utvecklingsverktyg
• Feedbacktrappan
• Coachande feedback
• Feedbacksituationer
• Konflikthantering
• Definition av en konflikt
• Konflikters olika faser
• Ledarens roll vid konflikter
• Motivation
• Vad motiverar oss i arbetslivet
• Hur man som ledare arbetar med motivation
• Det egna ansvaret
Träning och övningar
16.30 - avslutning.