Nätverksträff för dataskyddsombud

Tid

  • 2019-06-12
    8:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Nils Hermansson
  • Telefon: 0728-85 4762
  • E-post: nils.hermansson@kfsk.se

Nätverksträff för dataskyddsombud

Välkommen till nätverksträff för dataskyddsombud!

Nätverksträffens kommer att fokusera på erfarenhetsutbyte över de lärdomar som dragits av arbetet med att anpassa sin organisation till dataskyddsförordningen och hur en kan förbereda för revision av organisationens dataskydd.

Målgrupp

Deltagare i nätverket för dataskyddsombud

Medverkande

Lisa Härdmark – Lisa Härdmark arbetar idag som dataskyddsombud i Nacka kommun, där hon är dataskyddsombud för elva nämnder och två kommunala bolag. Lisa har en magisterexamen inom data- och systemvetenskap, har mångårig erfarenhet som informationssäkerhetkonsult och över fem års erfarenhet som internrevisor inom finanssektorn. Idag är Lisa är diplomerad dataskyddsstrateg och har lett arbetet med att anpassa Nacka kommun till kraven i dataskyddsförordningen.

Nils Hermansson – Kommunförbundet Skåne

Avanmälan

Avanmälan efter 2019-06-05 samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

08.30 09.00

Kaffe och macka

09.00 09.10

Inledning

09.10 10.00

Ett år med dataskyddsförordningen - Lisa Härdmark presenterar Nacka kommuns arbete med GDPR

10.00 12.00

Workshop - erfarenhetsutbyte över hur dataskyddsarbetet strukturerats i organisationerna

12.00 13.00

Lunch

13.00 13.45

Revision av dataskydd – Lisa Härdmark Nacka kommun

13.45 16.00

Workshop – revision av dataskydd (Passet innehåller paus för fika)