Nätverksträff Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation i kommunal planering

Tid

  • 2018-05-17
    9:00 - 15:50

Plats

Ö Boulevarden 62 A
29186, Kristianstad
010 - 224 10 00
Karta

Kontakt

  • Marja Boström
  • Telefon: 0728 - 85 47 55
  • E-post: Marja.bostrom@kfsk.se

Nätverksträff Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation i kommunal planering

 

Dagen innefattar föredrag och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion om ekosystemtjänster och ekologis kompensation. Under förmiddagen fokuserar vi på inspiration och exempel från andra, vilka aktiviteter som har kompenseras och tar upp vilka de typiska utmaningarna är. Eftermiddagen arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen Skåne vill diskutera innehåll i en ny guide gällande ekosystemtjänster i planprocessen och som ska kunna användas av kommunala och länsstyrelsehandläggare framöver. Förslag/utkast av denna guide skickas ut en vecka innan mötet.

 

Webinarium om lagstiftning dagen innan

Dagen innan nätverksträffen erbjuder Kommunförbundet Skåne, genom delfinansiering från Region Skånes miljövårdsfond, er att ta del av ett webinarium om lagstiftning kring ekologisk kompensation. Detta genomförs den 16 maj mellan kl 9.00 10.00. Du som anmäler dig till nätverksträffen kommer att få information om hur du loggar in till webinariet och har då också möjlighet att ställa frågor. Webinariet kommer även att spelas in och skickas ut till anmälda deltagare efteråt, i fall att ni inte har möjlighet att delta mellan kl 9.00 – 10.00. Webinariet genomförs av miljöjurist Johanna Ersborg och naturvårdskonsult, Ida Pettersson, Enetjärn Natur som kommer prata om;

 

  • Vilka stöd för tillämpning av ekologisk kompensation finns i den svenska lagstiftningen?
  • När är det enligt lagstiftningen motiverat att tillämpa ekologisk kompensation?
  • Finns det stöd i lagstiftningen för kommuner att luta sig mot för att tillämpa kompensation i planärenden?

 

Kommunförbundet Skåne arbetar med kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring ekosystemtjänster och ekologisk kompensation genom bidrag från Region Skånes miljövårdsfond.

 

Plats:
Länsstyrelsen Skåne, Östra Boulevarden 62A, Kristianstad. Lokal Sessionssalen, plan 4

 

 

Målgrupp

Planarkitekter, översiktsplanerare, miljöstrateger, ekologer, utvecklare, ekonomer och övriga som kommer i kontakt med ämnet, samt förtroendevalda.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 500 SEK.

Program

09.00 09.20

Kaffe och fralla

09.20 09.30

Välkomna och introduktion
Marja Boström, FoU strateg, Kommunförbundet Skåne

09.30 10.00

Ekologisk kompensation – bakgrund och information om projektet MuniComp – ekologisk kompensation som styrmedel, med inriktning mot planprocessen.
Ingemar Jönsson, Professor i teoretisk och evolutionär ekologi, Högskolan Kristianstad

10.00 10.40

Ekologisk kompensation och habitatbanker i kommunalt planarbete – exempel från Ystad kommun.
Andrea Nowag, kommunekolog, Ystad kommun
Ida Pettersson, Naturvårdskonsult, Enetjärn Natur

10.40 11.00

Kaffepaus och mingel

11.00 11.40

Praktisk erfarenhet från Göteborgs hamn – domen, villkoret, förberedande av projekt och genomförande av ekologisk kompensation av ålgräs, men även med hasselsnok, mindre hackspett, fiskrev och salamanderhotell.
Anna Jivén, Senior Manager Port Development, Göteborgs hamn.
Malin Hemmingsson, Utredare, Enheten för miljöprövning och miljötillsyn, Havs- och vattenmyndigheten (medverkar via länk)

11.40 12.10

Laget runt och gemensam diskussion

12.10 13.00

Lunch

13.00 14.00

Presentation av ny guide för ekosystemtjänster i planprocessen från Länsstyrelsen Skåne, samt Boverkets nya vägledning. Guiden skickas ut innan mötet.
Johan Niss, Naturvårdsstrateg, Naturskyddsenheten
Elisabet Weber, Länsarkitekt – Planfrågor, Samhällsplanering
Representant från Boverkets referensgrupp


14.00 15.00

Gruppdiskussioner om synpunkter på guiden

15.00 15.20

Fika

15.20 15.50

Avslutande summering