Nätverksträff – barn i familjer med missbruk

Tid

  • 2019-09-10
    9:00 - 16:00

Plats

Östergatan 7B
211 25, Malmö
040-25 85 55
Karta

Nätverksträff – barn i familjer med missbruk

Kommunförbundet 20190910, för spridning

ppt 10 september

Länk till Frid A. Hansens föreläsning ”Att förstå missbruk i ett familje- och generationsperspektiv, den 11 dec:
 https://kfsk.se/konferens/wp-admin/?page=espresso_events&action=edit&post=30196&edit_nonce=3db1762d57

Syftet med nätverksträffen är att stärka utvecklingsarbetet avseende barn i familjer med missbruk genom erfarenhetsutbyte med andra kommuner.

Kontaktpersoner
Emelie Sundén, e-mail emelie.sunden@kfsk.se, tel 072-885 48 77
Malin Gunnarsson, e-mail malin.gunnarsson@kfsk.se, tel. 072-885 48 55

Kontakt vid frågor om anmälan:
Helena Soomus, e-mail Helena.soomus@kfsk.se, tel. 072-885 48 13

Målgrupp

Yrkesverksamma i kommun och Region Skåne och övriga intressenter.

Medverkande

Socialstyrelsen med flera.

Avanmälan

Utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 450kr ex moms.

Program

09.00 16.00

Socialstyrelsen

Maskrosbarn

Liv Nilhede
Lär dig om hur (ACE, Adverse Childhood Experiences) påverkar barn och familjer. Nya perspektiv på hjärnans utveckling och hur vi kan förstå och intervenera kring ett av vår tids största folkhälsoproblem. Liv kommer i sin föreläsning beskriva vilken påverkan traumatiska händelser i barndomen kan ha på ett individ- och ett grupperspektiv, samt hur vi kan dra nytta av den forskning som finns inom detta fält i det praktiska och kliniska arbetet med barn och familjer.

Nina Smith & Maria Persson
Familjebehandling med fokus på omsorgsvikt, anknytning och mentalisering.
”Vi är våra relationer” Det är i våra anknytningsrelationer som utvecklingen av vår personlighet tar form och påverkar vem vi blir och hur vi mår. Detta påverkar i sin tur hur vi är som föräldrar.

Lokala exempel;
• Hörby
• Region Skånes arbete med barn som anhöriga
• Landskrona
• Trelleborg
Kortare grupparbete