Nätverksledarutbildning – En utbildning i att genomföra och leda nätverksmöten

Tid

 • 2019-02-01
  9:00 - 12:00
 • 2019-02-28
  9:00 - 16:00
 • 2019-03-01
  9:00 - 16:00
 • 2019-04-04
  9:00 - 16:00
 • 2019-04-05
  9:00 - 16:00
 • 2019-05-23
  9:00 - 16:00
 • 2019-05-24
  9:00 - 16:00
 • 2019-09-05
  9:00 - 16:00
 • 2019-09-06
  9:00 - 16:00
 • 2019-10-17
  9:00 - 16:00
 • 2018-10-18
  9:00 - 16:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 072-885 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Nätverksledarutbildning – En utbildning i att genomföra och leda nätverksmöten

På begäran och som ett led i att bidra till utvecklingen av
Tidiga Samordnade Insatser i för barn och unga
erbjuder Kommunförbundet Skåne:

Nätverksledarutbildning – En utbildning i att genomföra och leda nätverksmöten
Utbildningen omfattar 10 heldagar (5 tillfällen, á två dagar) och varvar teoretiska och praktiska inslag med diskussioner och reflektioner enskilt och i grupp. Det tillkommer hemuppgifter under utbildningens gång.

 

Kursinnehåll:
Nätverksarbete – bakgrund, historia, aktuell forskning och utveckling.
Olika nätverksmodeller och effekter av nätverksarbete
Förankring och implementering av nätverksarbete lokalt.
Etik, värdegrund, förhållningssätt samt arbetssätt, struktur och process.
Barnperspektiv, delaktighet och samverkan.
Nätverksfrämjade process och dialog.

 

Workshop I
deltagare tillsammans med arbetsledare (* se information nedan)
Fredagen 1 februari kl: 9 – 12.

Övriga utbildningsdagar:
Dag 1 och 2:
Torsdag och fredag 28 februari och 1 mars 2019
Dag 3 – 4:
Torsdag och fredag 4 och 5 april
Dag 5 – 6:
Torsdag och fredag 23 och 24 maj
Dag 7 – 8:
Torsdag och fredag 5 och 6 september
Dag 9 – 10:
Torsdag och fredag 17 och 18 oktober.

Workshop II
den 17 oktober kl. 9 – 12 som del av utbildningsdag, tillsammans med arbetsledare.

*Utbildningen inleds med en halvdags introduktion, i form av workshop, där närvaro av anmälda deltagare och deras närmaste arbetsledare är obligatorisk. Samma obligatoriska närvaro gäller vid den avslutande workshopen på näst sista dagen av utbildningen. Syftet är att bidra till förankring av nätverksperspektivet hos arbetsledning och att ledningen bli delaktig i utbildningsprocessen.

En stark rekommendation från utbildarna, Nätverksgruppen i Malmö Stad, är att möjliggöra för två medarbetare att gå utbildningen tillsammans. Deltagarna kan då redan under utbildningens gång bilda ett nätverkslag vars syfte är implementera och driva det fortsatta nätverksarbetet i den egna verksamheten.

 

I utbildningspaketet ingår också utan extra kostnader:
Att inom sex månader efter avslutad utbildning avtala tid för handledning av kursledarna vid två tillfällen.En gemensam återträff för en dialog kring det fortsatta nätverksarbetet.

 

Målgrupp
Personal som arbetar inom skola, elevhälsa och socialtjänst Barn och ungdom.

Några röster från tidigare deltagare:
Genomtänkt och strukturerat, bra med pauser och sammanhangsmarkeringar.”
”Troligen en av de bästa, mest utvecklande och inspirerande utbildningar jag gått.”
”Väldigt bra upplägg med blandning av teori, praktiska övningar och reflektioner.”

 

Information
16 400 SEK för 10 dagar inklusive arbetsledare workshop I och II.
Kursmaterial erhålles och kurslitteratur ingår som lån.
För- och eftermiddagsfika ingår
Lunch bekostas av kursdeltagaren.
Begränsat antal platser.
För att erhålla kursintyg krävs 80% närvaro samt auskultation under nätverksmöten och genomförande av egna nätverksmöten

 

Avanmälan
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018-01-29 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.