Nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt

Tid

  • 2018-05-24
    12:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Alma Sandberg
  • Telefon:
  • E-post: alma.sandberg@kfsk.se

Nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt

Kommunförbundet Skåne har tagit initiativ till att driva ett nytt nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt. Välkommen till ett första möte för att etablera syfte och ambition med nätverket.

Välkommen till ett första möte för att etablera ett nytt nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt. Det är Kommunförbundet Skåne som har tagit på sig att driva nätverket för att hjälpa ekonomer som jobbar i Skånes kommuner med frågor som rör EU-finansierade projekt.

Målet med nätverket är att öka samarbetet och hjälpa varandra med frågor som kommer upp under det dagliga arbetet.

 

Med utgångspunkt i ekonomernas behov är syftet att erbjuda en arena för erfarenhetsutbyte kring arbetsmetoder när man jobbar med EU-finansierade projekt.

Utifrån behov och intressen fördjupar och konkretiserar vi gemensamt nätverkets syfte och ambition. Under dagen kommer vi i workshopform fram till hur vi gemensamt vill jobba inom nätverket.

Målgrupp

Ekonomer på lokal nivå i Skåne som jobbar med EU-finansierade projekt

Medverkande

Åsa Olsson, ekonom, Kommunförbundet Skåne
Alma Sandberg, EU-samordnare, Kommunförbundet Skåne
Christer Borglin, Senior Research Advisor, Sveriges Lantbruksuniversitet

Avanmälan

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Program

12.00 13.15

Lunch

13.15 13.30

Introduktion och välkomnade
Alma Sandberg och Åsa Olsson

13.30 14.00

Incheckning, förväntningar och varför det är viktig för er att vara med i nätverket

14.00 15.00

Varför ett nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt? Erfarenheter från Christer Borglin, Senior Research Advisor, Sveriges Lantbruksuniversitet

15.00 15.20

Fika

15.20 16.00

Prioriteringar, hur hjälper vi varandra, vem behöver vad? (Workshop)

16.00

Avslut