Mottagningsfunktionens arbete med barn och unga

Tid

  • 2020-09-02
    8:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728-854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Deltar på platsVisa detaljer + 2,500kr (SEK)  
Deltar digitaltVisa detaljer + 2,000kr (SEK)  

Mottagningsfunktionens arbete med barn och unga

Att ta emot och förhandsbedöma anmälningar om oro för barn och unga är en komplex och ansvarsfull uppgift, och i den lagstadgade skyldigheten att göra omedelbara skyddsbedömningar ställs socialtjänstens arbete många gånger på sin spets.
Denna utbildningsdag utgår från det socialrättsliga regelverket gällande skydds- och förhandsbedömningar, men berör även andra frågor som aktualiseras i ett initialt ex när barn utsätts för våld. Syftet med dagen är att ge stöd i det praktiska arbetet med fokus på utredningsmetodik och systematisk analys och bedömning. Viktiga utgångspunkter är rättssäkerhet och barnets delaktighet.

Program Socialtjänstens lagreglerade ansvar
Förhandsbedömning – grundläggande om regler, handläggning och dokumentation

Skyddsbedömning

• Omedelbar skyddsbedömning

• Löpande bedömningar

Prata med barn eller inte?

• Rättsliga grunder

• Barns rätt att komma till tals

När barn utsätts för våld

• Socialtjänstens utredningsskyldighet och övrigt ansvar

• Samarbete med polis och åklagare

• Sekretessfrågor

Ansvar i förhållande till andra kommuner och andra huvudmän

• Bosättningskommun, vistelsekommun etc

• Skola

• Hälso- och sjukvård

• SIP

Utrymme för löpande dialog och deltagarnas egna frågeställningar.

 

Kursen kommer att genomföras både på plats och digitalt. Vilken digital lösning det blir återkommer vi med.

Målgrupp

Socialsekreterare och chefer som arbetar med mottagning av ansökningar, anmälningar och övriga frågor som förekommer inom en mottagningsfunktion, oavsett om arbetet organiseras i en särskild enhet eller inte.

Medverkande

Ulrika Ekebro, utbildare och handledare. Auktoriserad socionom med bred erfarenhet av sociallagstiftning och socialt arbete inom barn och familjeområdet, både från arbete inom socialtjänsten och tillsynsmyndighet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

8.30 Kursstart
9.00 Fika
12.00-13.00 Lunch
14.30 Eftermiddagsfika
16.00 Avslut