Modern och rättssäker förvaltning – den nya förvaltningslagen

Tid

  • 2019-10-21
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Modern och rättssäker förvaltning – den nya förvaltningslagen

Den nya förvaltningslagen, som gäller från den 1 juli 2018, ställer ökade krav på både effektivitet i förvaltningsförfarandet, snabbare ärendehantering och större utredningsansvar. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget av de vanligast förekommande förvaltningsrättsliga frågorna, med särskild inriktning på de områden där den nya förvaltningslagen innebär förtydliganden och förändringar.

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket, relevanta förarbeten och rättspraxis samt att fokusera på förändringarna i den nya lagen och de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursen kräver inga förkunskaper och lämpar sig för alla i offentlig verksamhet.

 

Målgrupp

Kursen kräver inga förkunskaper och lämpar sig för alla i offentlig verksamhet.

Medverkande

Kursledare är Ulrika Hedberg från Foyen Advokatfirma i Malmö. Ulrika har tidigare arbetat som chefsjurist i kommunal verksamhet. Hon har lång erfarenhet av den juridik som styr den kommunala verksamheten och av ärendehandläggning.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

Kursen behandlar bl.a.
• Utökade krav på serviceskyldighet
• Myndighetens utredningsansvar
• Bättre samverkan mellan myndigheter
• Ett modernt språkbruk i offentliga handlingar
• Större krav på tolkning och översättning
• Bättre tillgänglighet till myndigheter och snabbare svar
• Krav på enskilds framställning och hur ska man hantera en bristfällig sådan?
• Tydligare motivering av beslut
• Snabbare underrättelse om beslut och kommunikationsskyldighet under handläggningen
• Dröjsmålstalan – helt nytt institut i den nya lagen
• Rättelse – myndigheters möjligheter/ skyldigheter att ompröva och ändra sina egna beslut

09.00 Fika
09.30 Kursstart
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 Eftermiddagspass