Miljösamverkan Skånes utbildningsdag om att förebygga avfall genom tillsyn och prövning

Tid

  • 2018-10-18
    9:00 - 16:00

Plats

Best Western Malmö Arena Hotel
21532, Malmö
+46 (0) 40-642 04 00
Karta

Kontakt

  • Elin Ulander
  • Telefon: 0728-85 47 56
  • E-post: elin.ulander@kfsk.se

Miljösamverkan Skånes utbildningsdag om att förebygga avfall genom tillsyn och prövning

Välkommen till Miljösamverkan Skånes utbildningsdag om att förebygga avfall genom tillsyn och prövning

För att klara klimat- och miljömålen måste vi minska vårt resursutnyttjande kraftigt. Genom att minska förbrukning och svinn som genererar avfall minskar också behovet av att producera nytt. I EU:s avfallsdirektiv fastslås en avfallstrappa där det översta steget är förebyggande insatser för att minska mängden avfall. Med stöd av miljöbalken går det att ställa krav på minskade avfallsmängder, en möjlighet som används mycket lite av tillsynsmöjligheterna. Den här utbildningsdagen ger dig grundläggande kunskaper om avfallsminimering samtidigt som den ska ge motivation och inspiration till att jobba med avfallsförebyggande tillsyn!

 

Inbjudan i pdf: 2018-10-18 Inbjudan Miljösamverkan Skåne

 

Målgrupp

Miljö-och hälsoskyddsinspektörer, miljöstrateger och avfallsstrateger inom kommuner och Länsstyrelsen.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång eller utebliven deltagare utan namngiven ersättare debiteras hel avgift

Program

08.30 09.00

Registrering

09.00 09.10

Välkomna

09.10 09.40

Inledning med Avfall Sverige
Åsa Hagelin; Rådgivare för förebyggande och återanvändning
Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering,  bevakar det som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen. Åsa ger oss en inledning genom att beskriva läget idag och berättar om produkters avfallsfottryck.

09.40 10.10

Målsättningar och de Globala målen
Helena Carnerup; miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöförvaltningen Helsingborgs stad
Målsättningar – Sveriges miljömål och de Globala målen 2030.

10.10 10.30

Paus

10.30 11.15

Lagstiftning – vad får vi göra?
Andrea Hjärne Dalhammar, stadsjurist, miljöförvaltningen Malmö Stad
Verksamheten: skyldigheter och rimliga krav.

11.15 11.45

Inspirationspass; Jenny Adholm berättar om Skanskas arbete kring cirkulärt byggande på ESS

11.45 12.00

Diskussionsfråga
Vad ska en resursplan innehålla?

12.00 13.00

Lunch

13.00 14.30

Tillsynsmyndigheternas möjligheter och verktyg
Andrea Hjärne Dalhammar, stadsjurist, miljöförvaltningen Malmö Stad
Stöd vid tillsyn och prövning.
Föreläggande och villkor – exempel från utredning till åtgärd.

14.30 15.00

Paus

15.00 15.15

”Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning”
Information om Miljösamverkans Skånes projekt

15.15 15.45

Inspirationspass; Liv Andersson och André Zandelin berättar om Accus arbete kring hållbarhet och cirkulär ekonomi

15.45 16.00

Avslutning