Miljösamverkan Skåne dricksvattennätverk avstämningsträff

Tid

 • 2020-06-04
  10:00 - 11:30

Kontakt

 • Elin Ulander
 • Telefon: 0728 - 85 47 56
 • E-post: elin.ulander@kfsk.se

Miljösamverkan Skåne dricksvattennätverk avstämningsträff

Vårens träff med dricksvattennätverket blir en kortare och enklare variant på webben. Syftet är att alla som deltar ska erbjudas möjlighet att ställa frågor och hjälpa varandra samt att vi ska behålla kontakten trots att vi inte ses.

För att kunna få struktur på mötet kan ni skicka in er frågor eller case (gärna med bilder) till elin.ulander@kfsk.se innan mötet (gärna så fort som möjligt)!

Hur länge mötet varar kommer att anpassas efter hur mycket material som skickas in.

Målgrupp

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer

Program

09.30 10.00

Test av teknik för den som vill

10.00 11.30
 • Incheckning och presentation
 • Föregående minnesanteckningar
 • Information från det nationella dricksvattennätverket
 • Tekniken luft – vattenspolning
 • Stockholms checklista
 • Om ett problem – Söderåsens miljöförbund
 • Övriga frågor och case
 • Utcheckning

(Dagordningen kan komma att justeras)