Miljösamverkan Skåne Dricksvattennätverk

Tid

 • 2019-10-25
  9:00 - 12:00

Plats

Knut den Stores Torg 2
221 04, Lund
Karta

Kontakt

 • Elin Ulander
 • Telefon: 072-885 47 56
 • E-post: elin.ulander@kfsk.se

Miljösamverkan Skåne Dricksvattennätverk

Träffen ska ge deltagarna möjlighet att dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Målen med nätverket är:

-samsyn

-att lyfta dricksvattentillsynen

-informationsutbyte

-projekt

Målgrupp

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 225 kr.

Program

 • Faroanalys
 • Kontrollbytardag – hur har det gått?
 • Case – foto – bedömning; Vi delar med oss av det som är svårt (skickas in i förväg)
 • Planering av kontroller – fokus 2020
 • Operativa mål – reservoar, Stockholms checklista. Vad innebär målen? Hur långt har vi kommit?