Miljöchefsträff

Tid

  • Miljöchefsträff
    2015-10-21 - 2015-10-22
    9:30 - 13:00

Plats

Åkersbergsgatan 3
243 23, Höör
0413-55 91 00
Karta

Kontakt

  • Bo Persson
  • Telefon: 0728-85 47 51
  • E-post: bo.persson@kfsk.se

Miljöchefsträff

Välkomna!

Välkomna till höstens miljöchefsträff på Stiftsgården Åkersberg i Höör.

Program

Onsdag 21 oktober 2015

09.30 – 10.00      Samling, registrering och fika

10.00 – 12.00      Nytt från SKL inom miljöområdet.

Tillfälle till frågor och diskussion

Thomas Forsberg, SKL

12.00 – 13.00      Lunch

13.00 – 14.30      Kommunernas/miljökontorens (motsv) synpunkter och önskemål betr utveckling av Miljösamverkan Skåne.

Konkreta frågeställningar:

Mandatperiod för styrgrupp/projektledningsgrupp?

Nomineringskriterier?

Innehåll utöver operativ tillsyn?

Finansiering av ytterligare kommunal projektledarinsats?

Gruppdiskussion (grupprum)

14.30 – 15.00      Fika

15.00 – 17.00      Återsamling och redovisning/diskussion i plenum.

Konsensus inom kommungruppen och gemensamma beslut.

17.00 – 18.30      Egen tid och relax

18.30 – 19.00      Mingel framför brasan

19.00                   Middag följt av informellt samkväm

Torsdag 22 oktober 2015

07.00 – 08.15      Frukost

08.15 – 08.30      Reflexioner från gårdagen och ev kompletterande beslut

08.30 – 11.30      Arvet efter ESF-projektet Effektiv miljötillsyn

08.30 – 09.30 Konkreta exempel från verksamheten i Helsingborg

Julia Sandberg, kommunikatör miljöförvaltningen Helsingborg

Kommunikation och bemötande i vardagen/tillsynen

Klarspråk, alla ska förstå oss

09.30 – 10.00 Fika/utcheckning

10.00 – 11.30 Hur har mitt ledarskap utvecklats och hur når jag en bit till? Input och diskussion

Carina Elmér

11.30 – 12.00      Summering under ledning av planeringsgruppen

Nästa träff och ny planeringsgrupp

12.00                   Avslutning och lunch

Målgrupp

Samtliga miljöchefer (eller motsvarande) i Skånes kommuner och miljöförbund.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras faktiska kostnader. Uteblir anmäld deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.