Miljöchefsträff

Tid

  • 2019-09-19 - 2019-09-20
    12:00 - 13:00

Plats

Kastanjelundsvägen 2
, Yngsjö
Karta

Kontakt

  • Elin Ulander
  • Telefon: 0728-85 47 56
  • E-post: elin.ulander@kfsk.se

Miljöchefsträff

Höstens miljöchefsträff är förlagd till Kastanjelunds Wärdshus i Yngsjö, och som vanligt är det en lunch- till lunchträff.

Vid senaste träffen, i Ängelholm i september 2018, utsågs Cecilia Hammarberg (Kristianstad), Ola Gustavsson (Vellinge), Helena Nerbring- Lisell (Bromölla) och Elin Ulander (KFSK) till planeringsgrupp inför den här träffen.

Kostnad:
Avgiften är 4000 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften ingår kostnaden för fika, lunch, middag och logi. Deltagaravgiften reduceras med logikostnaden om logi inte önskas. Kommunförbundet Skåne debiterar efter genomförandet.

Inbjudan i pdf: 2019-09-19–20 Inbjudan till Miljöchefsträff Skåne Yngsjö 2019

Varmt välkomna!
Cecilia, Ola, Helena och Elin

Målgrupp

Samtliga miljöchefer (eller motsvarande) i Skånes kommuner och miljöförbunden

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras faktiska avgifter. Uteblir anmäld deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Torsdagen den 19 september

12.00 13.00

Lunch på Kastanjelunds Wärdshus

13.00 13.15

Välkomna, praktisk information för dagarna
Planeringsgruppen

13.15 13.35

Kustens värden och utmaningar
Kommunekolog Ulrika Hedlund och klimatstrateg Magnus Lund, Kristianstads kommun
Ulrika och Magnus ger oss en inledande information om möjligheter och utmaningar i kustområdet, inför vårt studiebesök senare under eftermiddagen.

13.35 14.45

Behovsutredning, kvalitetssäkring och nyckeltal – hur vet vi vilken miljö- och hälsonytta vi gör och hur styr vi för att maximera den?
Selma Musabasic, controller och ekonomisamordnare, miljöförvaltningen Stockholms stad
Charlotte Leander, Söderåsens miljöförbund
Planeringsgruppen
Vi har begränsade resurser till en viktig verksamhet. Hur kan vi mäta nyttan med vår myndighetsutövning och säkerställa att vi använder arbetstimmarna på bästa sätt? Det är svårt att mäta effekt i natur eller hälsotillstånd, på grund av för komplexa samband. Men, om vi tänker fritt – vad skulle man kunna mäta för att visa nyttan?

Selma berättar om hur man har jobbat med nyckeltal i Stockholmsregionen och bakgrunden till att man valt just de nyckeltalen. Vilka trender ser man i resultatet och hur har arbetet med nyckeltal påverkat verksamheten liksom dialogen med politiker och andra kommuner?

Charlotte berättar om hur det har gått med rapportering och uppföljning av våra skånska nyckeltal, om kvalitetsbrister och förändrings- och utvecklingsmöjligheter.

Vi får tillfälle till dialog och konkreta diskussioner om samarbete och utveckling av behovsutredning liksom styrning och uppföljning av verksamheten.

14.45 15.15

Paus

15.15 16.00

Fortsättning

16.00 16.40

Aktuella frågor kring införandet av tobakslagen
Deltagarnas egna frågor diskuteras – mer information kring detta kommer efter sommaren.

16.40 17.00

Paus

17.00 18.30

Äspets naturreservat och kusten förr och nu
Kommunekolog Ulrika Hedlund, klimatstrateg Magnus Lund och historikern Uno Pålsson, Kristianstads kommun
Busstur till naturreservatet Äspet som är ett omväxlande område, med både blandskog, kustdynlandskap, vassområden och en vidsträckt sandstrand. Ulrika och Magnus, som var med oss under förmiddagen, fortsätter tillsammans med Uno att berätta om kusten, bland annat med utgångspunkt från Äspets nya utemuseum.

19.00 19.45

Mingel

19.45

Middag
Gemensam middag med råvaror som är omsorgsfullt utvalda av det bästa från gårdarna i omgivningen, med en meny anpassad efter råvarornas säsong.

Fredagen den 20 september

08.00 08.30

Miljösamverkan Skåne
Val till:
a) Miljösamverkans styrgrupp
b) Miljösamverkans beredningsgrupp

Nästa års miljöchefsträff:
c) deltagare till planeringsgruppen ska utses
d) datum för träffen ska bestämmas

08.30 09.15

Samverkan mot brott
Emelie Nyberin och Lars Brander, miljöförvaltningen Malmö stad
Emelie och Lars berättar om hur de planerar in uppsökande tillsyn, finansierar tillsynen, vilka verktyg som krävs och varför det är viktigt att bedriva uppsökande arbete. Inspektörerna i Malmö märker att deras tillsyn jagar ut oseriösa verksamheter till andra kommuner, därför är det otroligt viktigt att vi samverkar.

09.15 09.40

Paus

09.40 12.15

Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
Jakob Carlander, legitimerad psykoterapeut, handledare och författare
Den finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, hot och trakasserier som riktar sig mot personal, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden, handlingar som begärs ut eller lämnas in, krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan lösa uppkomna situationer med mentala och reflekterande processer, som istället söker lösa dem med juridiska processer och krav på rättvisa. Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats eller inom en verksamhet och myndighet: statlig, regional eller kommunal. Vad är det som orsakar det hos en individ och hur finner man redskap för att hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar? Föreläsningen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv, exempel ges från domar i Förvaltningsrätt och beslut från JO. Det ges även tillfälle för deltagarna att lyfta egna erfarenheter och situationer.

12.15

Avslutning följt av lunch