Miljöchefsträff 2020

Tid

 • 2020-09-17 - 2020-09-18
  12:00 - 13:00

Plats

Hedvig Möllers Gata 2
223 55, Lund
046 - 270 3700
Karta

Kontakt

 • Elin Ulander
 • Telefon: 0728 - 85 47 56
 • E-post: elin.ulander@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
AnmälanVisa detaljer + 3,500kr (SEK)  

Miljöchefsträff 2020

Välkommen till miljöchefsträff den 17 – 18 september 2020 på Radison Blu i Lund.

Vid förra årets träff utsågs Lena Åkesson (Helsingborg), Björn Berséus (Lund), Bertil Bengtsson (Staffanstorp) och Elin Ulander (KFSK) till planeringsgrupp inför den här träffen.

Vi hoppas verkligen att träffen ska gå att genomföra och vi ska göra allt för att anpassa lokalerna till rådande förhållanden. Planeringsgruppen har bestämt att träffen inte kommer att genomföras digitalt om det inte går att träffas, då skjuts den istället upp till 2021.

Avgift:
Avgiften är 3500 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kostnaden för fika, lunch, middag och logi. Deltagaravgiften reduceras med logikostnaden om logi inte önskas. Debitering sker i efterhand.

Hur du tar dig till Radisson Blu med buss:
Från Lund C:
Stadsbuss 6 mot St Lars eller Regionbuss 165 mot Svedala – stig av vid Ruben Rausings Gata, promenad 800 meter.
Stadsbuss 7 mot Klostergården – stig av vid Mellanvångsvägen, promenad 700 meter.

Från Malmö C:
SkåneExpressen 1 mot Kristianstad – stig av vid Råby trafikplats, promenad 250 meter.

 

Målgrupp

Miljöchefer (eller motsvarande) i Skånes kommuner och miljöförbund.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras faktiska kostnader.

Program

Torsdag 17 september

12.00 13.00

Gemensam lunch

13.00 13.15

Välkomna, praktisk information inför dagarna

13.15 14.15

Krishantering – vilka lärdomar och erfarenheter tar vi med oss efter Covid -19
Henrik Frindberg, miljödirektör Helsingborgs stad leder samtalet

14.15 15.00

Aktuella ämnen!

 • Barnkonventionen
  Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag och det innebär ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Frågan är hur miljöförvaltningarna kan inkludera detta i sina beslut?
  Andrea Wikhäll, miljöjurist Helsingborg stad
 • Hantering av massor
  Björn Berséus, miljödirektör Lund
15.00 15.30

Paus med eftermiddagsfika

15.30 16.30

Goda exempel från verksamhetsutveckling på miljöförvaltningar

Det sker ständigt utveckling av nya arbetsmetoder inom miljöförvaltningarna, nu har du möjlighet att dela med dig av något bra från din förvaltning/miljöförbund!

Meddela planeringsgruppen via elin.ulander@kfsk.se  i förväg om och i så fall vad du vill berätta om. Vi tar med så många exempel vi hinner med!

 • Att mäta luftkvalitet med hjälp av sensorer i mätstationer – exempel från Lund
 • Att använda drönare i tillsynen – exempel från Helsingborg
16.40

Studiebesök till Råbysjön och Råby sjöpark – med guide från Lunds kommun

En kort busstur tar oss till Råbysjön. Den 2,5 hektar stora sjön är Lunds kommuns största dagvattenmagasin som samlar upp och fördröjer regnvatten. Dammen skyddar andra vattendrag och bostadsområden från översvämning, men bidrar också till bättre vattenkvalité i Höje å. Råbysjön och Råby sjöpark bidrar till den biologiska mångfalden och erbjuder en bra miljö för växter, fåglar och insekter. I närheten av sjön finns grillplats, utegym och en stor gräsyta för bollspel och andra aktiviteter.

https://www.lund.se/uppleva–gora/Idrott-och-motion/parker-och-gronomraden/rabysjon-och-raby-sjopark/

17.45

Bussen går tillbaka till hotellet, vill du hellre promenera tar det cirka 30 minuter

19.00 19.30

Mingel

19.30

Middag

Fredag 18 september

08.00 08.15

Återkoppling och reflektioner från föregående dag

08.15 12.05

Agilt chefs- och ledarskap utifrån perspektivet kommunikationshinder.

Mikael Råberg, från Cross culture communication, berättar om verktyg till att hantera och utveckla möjliggörare för att skapa ökad motivation och undvikande av personliga energitjuvar i kunskapsbaserade, myndighetsutövande offentliga verksamheter. Det behövs ny kunskap för att möta nuvarande och framtida utmaningar som offentlig chef i en interkulturell omvärld. Föreläsningen varvas med case- och diskussionsövningar.

https://crosculture.com/

(Paus när det passar)

12.05 12.15

Avslutning

12.15

Gemensam lunch