#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra?

Tid

 • 2018-08-29
  9:00 - 12:00
 • 2018-09-27
  9:00 - 12:00
 • 2018-11-06
  9:00 - 12:00
 • 2018-12-04
  9:00 - 12:00
 • 2018-08-29 - 2018-12-04
  9:00 - 12:00

Kontakt

 • Linda Leveau
 • Telefon: 0728854784
 • E-post: linda.leveau@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
29/8 1-dagVisa detaljer + 1,500kr (SEK)  
27/9 1-dagVisa detaljer + 1,500kr (SEK)  
6/11 1-dagVisa detaljer + 1,500kr (SEK)  
4/12 1-dag - kostnadsfrittVisa detaljer + Kostnadsfritt  
Samtliga dagarVisa detaljer + 3,200kr (SEK)  

#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra?

Under hösten 2017 synligjordes omfattningen av samhällsproblemet: sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Med anledning av detta har vi skräddarsytt en utbildningsserie som riktar sig till de skånska kommunerna med ett särskilt fokus på diskrimineringslagen, normer kopplat till diskrimineringsgrunderna och hur arbetet mot våld och för jämställdhet kan organiseras. Det blir en kombination av såväl kunskapshöjning och praktiskt planarbete.

 

Ni kan gå ett tillfälle eller flera.

 

Tillfälle 1: Kunskapscheck
Tid: 29/8 kl.9-12
Plats: Hotel Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund
Vad vill du veta, vad behöver du veta, vad måste du veta? En crash course i vad
sexuella trakasserier, aktiva åtgärder, normer och diskriminering är. Och hur
hänger det ihop?

 

Tillfälle 2: Plansnickeri
Tid: 27/9 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
Hur går vi från hyllvärmare till skillnad i praktiken? Hur för vi in lösningar i
befintliga planer? Hur gör vi plantillverkning och implementering attraktivt?

 

Tillfälle 3: Metodverkstad
Tid: 6/11 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
Vilka metoder kan vi använda på APT eller liknande
verksamhetsutvecklingsforum för att sätta jämställdhet och likarättsarbete högt
på agendan? Hur görs en riskanalys av diskriminering på arbetsplatserna? Hur
används normkritik i praktikerna?

 

Tillfälle 4: Knytkalas – såhär har vi gjort!
Tid: 4/12 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra? Vi
bjuder in till ett inspirerande knytkalas med lärande exempel från Skånes
kommuner.

Medverkande

Linda Leveau – Kommunförbundet Skåne

Karin Törnström – Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

J Seipel – Malmö mot Diskriminering

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med tre arbetsdagar före kursdagen debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.