Globala Megatrender i klassrummet

Tid

  • 2017-10-31
    8:45 - 15:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Nils Pihlsgård
  • Telefon: 0728 - 85 48 34
  • E-post: nils.pihlsgard@kfsk.se

Globala Megatrender i klassrummet

Inspirationsdag för lärare om hur globala megatrender som individualisering, digitalisering, klimatfrågan och urbanisering påverkar skolan och lärandet. Hur bemöter vi de förväntningar som ställs på unga människor och förbereder dem på bästa sätt på en föränderlig arbetsmarknad och en globaliserad värld?

Under dagen ges konkreta verktyg för att börja arbeta med frågor som minskad klimatpåverkan och ökad kunskap om hållbara lösningar, studie- och yrkesvägledning ur ett individuellt perspektiv och skolans möjligheter till nya arbetssätt genom digitalisering. Det ges också tillfälle att diskutera hur vi bemöter dessa frågor på bästa sätt i klassrummet redan idag, samt en trendspaning för skolan under 2018/19 och ännu längre fram, bortom 2020.

 

Inbjudan i pdf 2017-10-31 Globala megatrender i ditt klassrum INBJUDAN

Målgrupp

Högstadie- och gymnasielärare i samtliga ämnen. Lärare på vuxenutbildningen.

Medverkande

Anna Mattsson, Paula Björk, Nils Pihlsgård och Niclas Bendroth Clausenborg, Kommunförbundet Skåne

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017-10-25 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 09.15

Inledning om de globala trenderna och deras påverkan på skolan och kommande generationer.

09.15 10.00

Individualiserad studie- och yrkesvägledning, hur vägleder vi eleverna och möter arbetsmarknadens behov i en ständigt föränderlig värld?

10.00 10.20

Kaffe och macka

10.20 12.15

Klimatfrågan i konkurrens med ökad urbanisering och befolkningstillväxt – presentation och workshop om materialet från EU-projektet Climate Literacy, ett digitalt verktyg för ökad klimatkunskap i skolan som går att applicera tvärvetenskapligt.

12.15 13.00

Lunch

13.00 14.45

Digitalisering i skolan – möjligheter och framtidsspaning. Vilka krav kommer att ställas för att hänga med i utvecklingen? Kan Kommunförbundet Skåne bistå Skånes lärare i utvecklingen av digitaliseringen som en samlande kraft?

14.45 15.00

Fika och mingelavslutning.