Mätbarhets gränser. Går det att mäta kunskap? – FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund

Tid

  • 2019-10-23
    10:00 - 12:00

Plats

Nordenskiöldsgatan 10
211 19, Malmö
040 - 665 70 00
Karta

Kontakt

  • Elena Zukauskaite
  • Telefon: 0728 - 85 48 21
  • E-post: elena.zukauskaite@kfsk.se
Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

Mätbarhets gränser. Går det att mäta kunskap? – FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund

Biljetterna är tyvärr slutsålda. Vill du anmäla till en reservlista så skicka ett mail till Elena Zukauskaite, elena.zukauskaite@kfsk.se 

 

”Vi lever i en mätbarhets tidsålder och vi löser våra problem genom att spalta upp, kvantifiera och beräkna. Våra mantran ekar i styrdokument och på kvalitetskonferenser: effektivitet, kvalitetssäkring, evidensbasering. (…) Istället vill jag stanna kvar på gränsen mellan å ena sidan de system som bara förstår det mätbara och å andra sidan det mänskliga – eller levande – som sträcker sig långt utöver det. Därför intresserar jag mig här för hur personalen inom välfärdsyrkena befinner sig på denna gräns” (ur boken Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde).

I skolansvärld är krav på mätbarhet konstant – vi mäter elevernas kunskap, skolkvalitet, utbildningskvalitet med siffror, staplar och tabeller. Samtidigt byggs skola på relationer, tillit, känslor. Det finns levande människa bakom varje siffra i statistiken. Kom och diskutera detta gränsland mellan mätbarhet och det omätbara i skolvärlden med en filosof Jonna Bornemark, en av 2017 års mest uppmärksammade sommarpratare.

Plats:
Malmö universitet, Orkanen, D131, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Målgrupp

Skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer, lektorer, skolpolitiker m. fl. ledande befattningar inom skolan.

Medverkande

Dr. Jonna Bornemark, författare bakom boken Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde; filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola

Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare FoU Skola

Avanmälan

Avanmälan är gratis innan anmälningstidens utgång.  Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras med hel avgift.