Lovskola

Tid

  • 2018-01-18
    13:00 - 16:15

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Lovskola

Riksdagen har lagstiftat om en skyldighet för alla huvudmän för grundskolan att anordna lovskola fr.o.m. läsåret 2017/18. Vi tar upp vad denna skyldighet innebär närmare:

– Hur omfattande måste utbildningen vara?

– När måste den anordnas?

– Vilka elever omfattas?

– Vad gäller för t.ex. skolskjuts, skolmåltider och elevhälsa? Ytterligare villkor?

– Vilka möjligheter finns för samarbete mellan olika skolenheter och skolhuvudmän?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till högstadierektorer och berörda på skolförvaltningarna

 

Medverkande

Lars Werner, jurist med mångårig erfarenhet av skollagstiftningen, bl.a. som ämnesråd på Utbildningsdepartementet och som ledamot i Skolväsendets överklagandenämnd

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018- 01-15 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

13.00 16.00

Kursen startar 13.00
Fika 14.30
Kursen slutar 16.15