Lärarnas Skolutvecklingskonferens

Tid

  • 2019-03-16
    8:15 - 16:00

Plats

Stobygatan 7
281 39, Hässleholm
Karta

Kontakt

  • Elena Zukauskaite
  • Telefon: 0728 - 85 48 21
  • E-post: elena.zukauskaite@kfsk.se

Lärarnas Skolutvecklingskonferens

Syftet med lärarnas skolutvecklingskonferens är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra. Man får också möjlighet att lyssna på spännande föreläsare som rör sig mellan skola och forskarvärld. Vårt mål är att det ska vara en arbetande, granskande och tänkande mötesplats!

Observera! Om du är deltagare med konferensbidrag så måste du uppge ditt bidragsnummer vid anmälan!

Målgrupp

Förvaltningschefer, utvecklingsstrateger, forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare.

Medverkande

Anette Olin, docent på Göteborgs universitet
Milad Mohammadi, skolentreprenör och föreläsare

Avanmälan

Sker avanmälan fram till och med 2019-02-28 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

08.15 09.00

Registrering. Kaffe och fika serveras.

09.00 09.30

Öppning av konferensen:
Eva Andersson, Förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholm
Jan Zettergren, rektor på Hässleholms Tekniska Skola

09.30 10.15

Keynote föreläsning ” Didaktisk utvecklingsdialog för att utveckla skolan på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”
Anette Olin, docent vid Göteborgs universitet

10.20 11.40

Parallella sessioner

11.40 12.40

Lunch

12.40 14.00

Parallella sessioner

14.00 14.20

Fika

14.20 15.10

Keynote föreläsning ”Beprövad erfarenhet – framgångsrik skola byggs på relationer”
Milad Mohammadi, skolenterprenör bakom Järvaskolan i Stockholm

15.10 15.45

Reflektion i paneldebatt med deltagarnas frågor som utgångspunkt

15.45 16.00

Avslutning av konferensen

Ett detaljerad program med alla parallella sessioner finns att se på https://kfsk.se/skolutvecklingskonferensen/