Länsmöte för livsmedelskontroll

Tid

  • 2018-06-08
    9:00 - 16:00

Plats

Stortorget 8-12
, Helsingborg
Karta

Kontakt

  • Elin Ulandder
  • Telefon: 0728-85 47 56
  • E-post: elin.ulander@kfsk.se

Länsmöte för livsmedelskontroll

Välkommen den 8 juni till Clarion Grand Hotel i Helsingborg

Miljösamverkan Skåne bjuder i samarbete med Livsmedelsverket och IDA-nätverket in till länsmöte för livsmedelskontroll i Skåne.

Representanter för IDA-nätverket kommer att föreläsa om olika myndigheters roll i kedjan för livsmedelsbrott och Livsmedelsverket informerar om aktuella ämnen.

 

Inbjudan i pdf Välkommen på länsmöte för livsmedelsinspektörer 2018-06-08

 

Målgrupp

Livsmedelsinspektörer eller andra som jobbar med offentlig kontroll av livsmedel i Skåne.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras faktiska avgifter. Uteblir anmäld deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 09.30

Registrering med fika

09.30 12.00

Livsmedelsbrott – från ax till limpa
Representanter för IDA-nätverket:
Christin Vildevik, miljöjurist miljöförvaltningen i Helsingborg
Eva-Marie Persson, Åklagarkammaren
Katarina Nyborg, Polisen

Efter denna föreläsning kommer du ha fått kunskap om olika myndigheters roll i kedjan för livsmedelsbrott. Från att det upptäcks av kontrollmyndighet, till att det utreds av polis och till att en åklagare beslutar om lagföring och domstol genomför rättegång.

Du kommer att få information om de regler som gäller kontrollmyndigheten och vilka verktyg som finns. Du kommer att få exempel på vad som utgör livsmedelsbrott. Polisen kommer att berätta hur du gör för att anmäla ett brott och hur en brottsutredning går till. Åklagaren berättar om lagföring och vad personligt ansvar respektive företagsbot är.

Vi går även igenom preskription och hur du förbereder dig om det blir rättegång. Slutligen går vi igenom hur en åtalsanmälan kan utformas och du får två exempel med dig.

12.00 13.00

Lunch

13.00 14.30

Livsmedelsverket har ordet
Alexander Sobestiansky

Nyheter från Livsmedelsverket samt övning om rapportering enligt lagstiftningsområden.

14.30 15.00

Övriga frågor och reflektioner från dagen

15.00-

Fika och mingel med eftersnack