Lansering av Syntes – Kick-off för Lärarnas skolutvecklingskonferens 2020

Tid

  • 2020-01-17
    13:00 - 15:00

Plats

Filbornavägen 101 C
256 61, Helsingborg
Karta

Kontakt

  • Elena Zukauskaite
  • Telefon: 0728 - 85 48 21
  • E-post: elena.zukauskaite@kfsk.se

Lansering av Syntes – Kick-off för Lärarnas skolutvecklingskonferens 2020

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. Varje år ges flera konferensdeltagare möjlighet att vidareutveckla sina presentationer till utvecklingsartiklar där de beskriver sina utvecklingsprojekt och analyserar resultat. Syntes 2019 består av 7 artiklar som representerar olika skolformer och olika teman. Under lansering och kick-off finns det möjlighet att få veta mer om konferensen, vilket stöd det finns för utvecklingsprojekt samt träffa syntesförfattare och höra om deras resa 2019.

Träffen är kostnadsfri, men anmälan krävs

Välkomna!

Målgrupp

Utvecklingsledare, förstelärare, lärare, verksamhetschefer, förvaltningschefer

Medverkande

Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare, FoU Skola

Andreia Balan, kommunlektor, Helsingborgs stad

Författarna av utvecklingsartiklar, olika kommuner

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras det med 300 kr.

Program

13.00 13.45

Introduktion till Lärarnas skolutvecklingskonferens och syntes

13.45 14.00

Helsingborgs stad – varför vill vi vara med och anordna Lärarnas skolutvecklingskonferens?

14.00 14.20

Fika

14.20 15.00

Diskussion med Syntesförfattare – hur är det att delta på Lärarnas skolutvecklingskonferens