Länsdialog om handlingsplan mot missbruk och beroende 13-29 år

Tid

  • 2019-09-03
    9:00 - 16:00

Plats

Östergatan 7B
211 25, Malmö
040-25 85 55
Karta

Kontakt

  • Emelie Sundén
  • Telefon: 072-885 48 77
  • E-post: emelie.sunden@kfsk.se
Tyvärr biljettförsäljningen är stängd

Länsdialog om handlingsplan mot missbruk och beroende 13-29 år

Syftet med länsdialogen är att stödja ett förändringsarbete där handlingsplanens förslag och intentioner blir användbara i den lokala kontexten. Avsikten är att berörda politiker och tjänstepersoner tillsammans med varandra och övriga viktiga aktörer samlas för att samordnat ta några kliv framåt när det gäller att motverka missbruk och beroende bland barn, unga och unga vuxna.
Länsdialogen anordnas i samverkan med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och SKL.

Hålltider:
8.30-9.00 Fika med kaffe och fralla
09.00 Start
10-10.30 Kaffe
11.30-12.30 Lunch
14.15 Fika med kaffe och kaka
16.00 Avslut

Kontakter vid frågor om innehållet:
Emelie Sundén, e-mail emelie.sunden@kfsk.se, tel. 072-885 48 77
Malin Gunnarsson, e-mail malin.gunnarsson@kfsk.se, tel. 072-885 48 55

Kontakt vid frågor om anmälan:
Helena Soomus, e-mail Helena.soomus@kfsk.se, tel. 072-885 48 13

Målgrupp

Målgrupp för länsdialogen är ledande politiker och chefer, strateger och andra relevanta nyckelpersoner från kommunerna och regionerna samt brukarrepresentanter och/eller andra relevanta aktörer i länet.

Två representanter från respektive brukarförening är välkomna kostnadsfritt. Gör anmälan som vanligt och ange att ni är från brukarförening.

Medverkande

SKL Mikael Malm & Zophia Mellgren.

Avanmälan

Sker avanmälan efter 2019-08-20 debiteras hel avgift.
Utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

SKL presenterar handlingsplanen

Lokala exempel på samverkan;
Elevhälsobaserad modell Hässleholm ”Samarbetet- tre förvaltningar”.
Rådmannen- ett exempel på samverkan

Workshop