Kvalitet och måluppfyllelse i förskolan

Tid

  • 2020-09-18
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Elena Zukauskaite
  • Telefon: 0728 - 85 48 21
  • E-post: Elena.zukauskaite@kfsk.se

Kvalitet och måluppfyllelse i förskolan

Den 18 september 2020 bjuder FoU Skola, Kommunförbundet Skåne in till en konferens om kvalitet och måluppfyllelse i förskolan. Konferensens syfte är att skapa möjligheter för kommuner att utbyta erfarenheter och lära av varandra när det gäller bedömningar av måluppfyllelse i förskolan samt vilka indikatorer som används i sådana bedömningar. Blicken kommer både att vändas mot bedömningar på enhetsnivå och på huvudmannanivå. Därför riktas denna inbjudan mot flera olika roller i den kommunala organisationen – politiker, verksamhetschefer, rektorer och förskollärare.

Målgrupp

Politiker, förvaltningschefer, utvecklingsledare, rektorer, förskolelärare

OBS!
Det är förvaltningschefen för utbildning som har utsett deltagare för varje kommun. Bara deltagare som fått länken direkt ska anmäla sig. Är du osäker om du ska anmäla dig kontakta Elena Zukauskaite, Elena.zukauskaite@kfsk.se

Medverkande

Anette Klang Jensen, verksamhetschef för förskolorna i Falkenbergs kommun.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Meddelas senare