Kurs om 24-timmars positionering

Tid

  • 2020-08-19 - 2020-08-21
    8:30 - 15:30

Plats

Regnvattengatan 2
212 23, Malmö
Karta

Kontakt

  • Mats Renard
  • Telefon: 072-885 48 68
  • E-post: mats.renard@kfsk.se

Kurs om 24-timmars positionering

Denna kurs ger kunskaper om vilka krafter som påverkar kroppen och förståelse för hur dessa kan ge upphov till kontrakturer och felställningar samt kunskap om hur detta kan förhindras. Kursen ger praktisk kunskap i undersökningsteknik, behovsbedömning och hur man bygger en stabil position för att underlätta funktion och motverka felställningar och smärta hos personer med svåra funktionsnedsättningar. Kursen innehåller teoretiska avsnitt varvade med praktiskt arbete. Ta gärna med frågeställningar och patientfall från den kliniska vardagen.

 

Dag 1
08.30 – 15.30 Biomekanik – vilka krafter påverkar kroppen?
Hur påverkas kroppen vid långvarigt sittande eller liggande? Hur uppstår kontrakturer och hur påverkas positionen av inskränkt ledrörlighet? Hur påverkas sittställningen av viloställningen i liggande? Undersökning och behovsbedömning, vad behöver man veta? När ska man korrigera eller kompensera? Praktisk tillämpning. Undersökningsteknik”hands on”.

Dag 2
08.30 – 15.30 Principer för 24-timmars positionering.
Genomgång av kliniskt bedömningsinstrument för position och postural förmåga. Grupparbete kring egna patientfall.
Bygga upp en stabil position i sittande ”hands on”, patientfall.

Dag 3
08.30 – 15.30 Positionering i liggande ”hands on”, patientfall.
Om ni har möjlighet att få in en eller ett par av era brukare för en gemensam bedömning vore det bra (beräkna 1 timme/person).
Ni får då möjlighet att omsätta kunskaperna kliniskt och strukturera analys, undersökningsteknik och behovsbedömning utifrån konkreta fall. Diskussion och förslag med konkreta tips på lösningar.

 

Övrigt:
För att ni ska få så stor klinisk nytta av kursen som möjligt rekommenderar föreläsaren att kursdeltagarna förbereder några patientfall kring positionering från den kliniska vardagen som vi sedan arbetar vidare med under kursen. Beskriv problemet och vad ni vill uppnå. Ta foto på personen i sittande framifrån och från sidan och gärna i liggande eller stående för att alla ska kunna sätta sig in i frågeställningen. Inga personuppgifter som identifierar personen kommer att användas. Om ni vill ha hjälp att avidentifiera bilderna inför kursen går det bra.

 

Målgrupp

Hjälpmedelskonsulenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster inom Skånes kommuner.

Medverkande

Elisabet Rodby Bousquet, Leg sjukgymnast, med dr, PG Cert postural management.

Elisabet är sjukgymnast med lång klinisk erfarenhet av arbete med barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar både inom habilitering, slutenvård och på hjälpmedelscentral. Hon är specialistutbildad i 24-timmars positionering i Oxford och har disputerat i ortopedi. Elisabet forskar med fokus på undersökningsmetoder, felställningar, positionering och förflyttning och är koordinator för det nationella uppföljningsprogrammet vid cerebral pares.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång den 12 mars, debiteras hel avgift. Utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.