Kunskapsseminarium, fokus Mellanöstern och Afrikas horn INSTÄLLD och NYTT DATUM

Tid

  • 2020-03-31
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kunskapsseminarium, fokus Mellanöstern och Afrikas horn INSTÄLLD och NYTT DATUM

Inställd den 31 mars och framflyttad till den 29 september.

En utbildningsdag som ger en grundläggande förståelse för närtidshistoria, kultur och livsvillkor i regionerna Mellanöstern och Afrikas horn.
Förmiddagen: Mellanöstern Med utgångspunkt i Syrien ges en kort övergripande bild av aktuella religiösa, politiska och sociala förhållanden i Mellanöstern.

• Varför beslutar sig människor för att lämna Mellanöstern?

• Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i minoritet?

• Vilka grupper är utsatta för förföljelse?

Därefter kommer konflikten i Jemen, som förutspås bli källan till nästa stora migrantgrupp i Sverige, att belysas. Hur ser konflikten ut idag? Vad kan man säga om den framtida utvecklingen? Förmiddagens andra del tar upp kultur och sociala relationer i Mellanöstern. Särskilt fokus vilar på etnicitet, religion och kön. Hur ser relationen individ kontra kollektiv ut? Vad innebär giftermål för män respektive kvinnor samt hur är synen på HBTQ-frågor? Hur influerar religionstillhörighet relationen mellan människor? När utgör religion en skiljelinje mellan människor, och när gör den det inte?
Förmiddagen avslutas med att titta på hur situationen för människor från Mellanöstern ser ut i Sverige. Med utgångspunkt bland syrier berörs kulturkrockar samt föreställningar om svensk kultur, mötet med det svenska myndighetssamhället och förhållningsätt till fysisk och psykisk ohälsa.

Eftermiddagen: Afrikas horn

Startpunkten för eftermiddagens pass är Somalias samtidshistoria vilken utgör en viktig bakgrund till situationen idag. Säkerhetsläget beskrivs såväl som flyktingsituationen. Därefter berörs klansystemet och sedvanerättens principer. Många somalier har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner? I detta pass berörs även kulturmöten kopplade till språkkultur. Vad innebär det att Somalia till stor del präglas av en muntlig språkkultur och vilka utmaningar kan uppstå i en skriftlig språkkultur som Sverige? Eftermiddagens andra del börjar med en kort beskrivning av Eritreas framväxt och vägen till självständighet för att sedan fördjupa sig i hur landets frihetskamp kommit att bli sammankopplat med obligatorisk nationaltjänst och förtryck. Bland annat berörs följande:

• En beskrivning av Eritrea utifrån etniska grupper, traditioner och sociala normer, och belyser majoritets-och minoritetsgrupper.

• Regimens förföljelse av religiösa grupper, samt relationen mellan regimen och den eritreansk-ortodoxa kyrkan

• Sverige och den eritreanska identiteten, med fokus på schismen mellan de som är för och de som är emot Eritreas regering. Hur kommer det sig att relativt många svenskeritreaner stödjer en regering som enligt rapporter begår grova människorättsbrott, och vad det får för konsekvenser i Sverige idag

Avslutningsvis belyses även Eritreas komplicerade relation till Etiopien. Vad inbegriper de nya fredsavtalen kring gränskonflikten mellan de två länderna, och vad får det för konsekvenser för grupper som lever vid gränsen?

METOD Under dagen kompletteras föreläsningar med utrymme för frågor och samtal.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med xxxx- xx-xx debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.