Kultur i äldreomsorgen

Tid

  • 2019-06-18
    13:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Sofia Edward
  • Telefon: 0728 - 85 47 34
  • E-post: sofia.edward@kfsk.se

Kultur i äldreomsorgen

Region Skånes kulturförvaltning och Kommunförbundet Skåne har fått ett gemensamt politiskt uppdrag att undersöka vilket stöd de skånska kommunerna behöver i utvecklingen av kultur i äldreomsorgen. För att inleda arbetet genomfördes en enkätundersökning under 2018. Genom svaren som inkom har vi fått en bild av hur de skånska kommunerna jobbar med frågan idag och om utvecklingsbehov.

Välkomna till en eftermiddag där vi bland annat presenterar resultatet av enkäten. Vi kommer också få en överblick över forskning inom området samt exempel från kommuner som arbetar med kultur i äldreomsorg utifrån perspektiven organisation och utvecklingsarbete. Eftermiddagen kommer även att ge utrymme för dialog om vårt gemensamma arbete framåt.

Avanmälan

Avanmälan efter 2019-06-13 samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

13.00 13.10

Välkomna!
Carina Lindkvist, avdelningschef hälsa och social välfärd, Kommunförbundet Skåne

Bibbi Miegel Sandborg, Utvecklare kultur och hälsa, Region Skåne

13.10 13.35

Kultur i äldreomsorgen – vad säger forskningen?
Anita Jensen, Kultur- och hälsostrateg, Kompetenscentrum för Primärvården, Region Skåne Anita Jensen har arbetat inom kultur och hälsa-området som projektledare och forskare i bland annat Storbritannien och Danmark. Hon tog sin doktorsexamen vid University of Nottingham (UK) och kombinerar nu sin tjänst i Region Skåne med en postdoc-tjänst vid Aalborg Universitet (DK). Under seminariet ger hon en kort överblick över vad forskningen säger om konsten och kulturens roll för människors hälsa och välbefinnande med huvudsakligt fokus på kultur i äldreomsorgen.

TRE KOMMUNEXEMPEL

13.35 13.55

En kulturgaranti blev två

Marie Jungklo, enhetschef förebyggande verksamheter inom äldreomsorgen, Socialförvaltningen, Trelleborgs kommun

Annika Eriksdotter-Flink, enhetschef för kultur och evenemang, Kultur- och fritidsförvaltningen, Trelleborgs kommun

13.55 14.10

Förebyggandearbete för ökad folkhälsa

Karin Dahl, enhetschef Aktivitet och stöd, Huvuduppdrag Hälsa, Ängelholms kommun

Hanna Gustavson, aktivitets- och volontärsamordnare, Huvuduppdrag Hälsa, Ängelholms kommun

Nina Wenedikter, verksamhetsansvarig och konstpedagog på Galleri Moment, Kultur och stad, Ängelholms kommun

14.10 14.30

Äldres rätt till kultur

Ann-Christin Albinsson, samordnare kultur/socialt innehåll, omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun

Lotta von Bültzingslöwen, kulturstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen, Kristianstads kommun

14.30 14.50

Paus med fika

14.50 15.10

Kultur i äldreomsorgen i Skåne – utbud, organisation och förbättringsidéer
Resultatredovisning av svaren på en enkät om de skånska kommunernas arbete med kultur i äldreomsorgen
Bibbi Miegel Sandborg, utvecklare kultur och hälsa, Region Skånes kulturförvaltning

15.10 16.00

Hur går vi vidare med att utveckla området kultur i äldreomsorgen tillsammans?
Dialogpass