Konferens för räddningscheferna i Sydsverige 2019

Tid

  • 2019-08-29 - 2019-08-30
    12:00 - 13:00

Plats


387 88, Borgholm
Karta

Kontakt

  • Bo Persson
  • Telefon:
  • E-post: bo@krokarod.se

Konferens för räddningscheferna i Sydsverige 2019

Räddningschefer i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland och Skåne hälsas varmt välkomna till vår traditionella konferens som denna gång äger rum på Hotell Strand, Borgholm, Öland (den 23:e konferensen sedan starten 1997).

Konferensen inleds med lunch på torsdagen den 29 augusti och avslutas med lunch på fredagen den 30 augusti. Det övergripande temat för årets konferens är samverkan.

Avgift:
Avgiften är 3000 kr ex moms. Debitering sker efter genomförandet och kan därmed komma att ändras något.

 

Målgrupp

Räddningschef eller dennes ställföreträdare i följande län: Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland och Skåne.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras faktiska kostnader. Uteblir anmäld deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Vänligen observera att programmet kan justeras inför konferensens genomförande.

29 augusti

12.00 13.00

Lunch

13.00 13.15

Inledning dag ett

13.15 14.00

Information från MSB
Jan Wisén, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

14.00 14.45

Gender Coach och jämställdhet del 1
Annika Lindqvist, MSB och Börje Lindgren, Räddningstjänsten Allingsås-Vårgårda

14.45 15.05

Eftermiddagskaffe

15.05 15.50

Gender Coach och jämställdhet del 2
Annika Lindqvist, MSB och Börje Lindgren, Räddningstjänsten Allingsås-Vårgårda

15.50 17.00

Information från de sju deltagande länen

17.00 19.00

Fria aktiviteter som förslagsvis spa och relax

19.00 19.30

Samling inför middag och mingel

19.30

Middag

30 augusti

07.00

Frukost

08.00 08.15

Inledning dag två

08.15 09.05

Samverkan hos Nerikes brandkår
Per-Ove Staberyd, Nerikes brandkår

09.05 09.30

Kaffe

09.30 10.45

Diskussioner kring samverkan i Sydlänen

10.45 10.55

Paus

10.55 11.30

Uppsamling av diskussioner kring samverkan i Sydlänen

11.30 12.00

Sammanfattning av konferensen och framåtblick

12.00

Lunch