Konferens för räddningscheferna i Sydsverige

Tid

  • 2017-08-24 - 2017-08-25
    12:00 - 13:00

Plats

Tylöhusvägen 28
, Halmstad
Karta

Kontakt

  • Bo Persson
  • Telefon: 072-885 47 51
  • E-post: bo.persson@kfsk.se

Konferens för räddningscheferna i Sydsverige

Alla räddningschefer i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne hälsas varmt välkomna till vår traditionella konferens som denna gång äger rum i södra Halland (den 21:a konferensen sedan starten 1997).

Pris

Avgiften är 3 825 kr exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar övernattning i enkelrum och samtliga måltider. Vi fakturerar efter genom­förandet.

 

Varmt välkomna!

Bo Persson

Kommunförbundet Skåne

 

Inbjudan i pdf 2017-08-24–25 Inbjudan Räddning Syd

Målgrupp

Räddningschef eller dennes ställföreträdare

Stf räddningschef eller motsvarande

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras faktiska kostnader. Uteblir anmäld deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Torsdag 24 augusti

12.00

Lunch

13.00

Inledning

Bo Persson, Kommunförbundet Skåne

13.15

SOS Alarm bygger för framtid och kundfokus

Maria Khorsand, VD SOS Alarm Sverige AB

14.00

Geodata för blåljus – en gemensam bakgrundskarta

Maria Vallberg och Hans-Olov Andersson, Lantmäteriet

14.30

Eftermiddagskaffe

15.00

En effektivare kommunal räddningstjänst

Jan-Åke Björklund, Regeringens särskilde utredare

15.45

Information och diskussion om pågående aktiviteter och annat av intresse i länen. (10 minuter per län)

Deltagarna

 

16.45

Brandskyddsföreningarna i Skåne, Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg har ordet

Per Björkman m fl

17.05

Reservtid

17.15

Relax, bad eller promenad

19.30

Samling inför middagen, mingel

20.00

Middag

Fredag 25 augusti

07.00

Frukost

08.15

Aktuellt inom Justitiedepartementet

Ulrika Odén, ämnesråd

Enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Justitiedepartementet, Regeringskansliet

09.00

Aktuellt inom MSB

Jan Wisén, bitr. avdelningschef, avdelningen för utveckling av beredskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

09.45

Kaffe

10.15

Aktuellt inom SKL

Max Ekberg, handläggare – skydd mot olyckor och räddningstjänst

Sveriges Kommuner och Landsting

11.00

112-utredningen – en samordnad alarmeringstjänst

Utredaren Erna Zelmin-Ekenhem med kansli medverkar via Skype.

Efterföljande frågestund under ledning av Max Ekberg, SKL

11.45

Sammanfattning av konferensen och framåtblick!

Samordnarna Räddsam F, Kronoberg, VG, Väst och Skåne

 

Nästa konferens: Jönköping eller Skåne 2018-08-30–31 (?)

12.00

Lunch